Zekât ile İlgili Sorular – 4

By | 29 Eylül 2014

zekat-ile-ilgili-sorular1. Bir fakire bağış olarak veya borç olarak para veren kimsenin zekâta niyet etmesi caiz olur mu?

Bir kimsenin, bir fakire bağış olarak veya geri almamak niyetiyle borç olarak verdiği mala zekâta niyet etmesi caizdir. Zira önemli olan verenin niyetidir, alan kimsenin bunu bilmesi şart değildir.

2. Zekâtı açıktan vermek gerekli midir?

Zekât verecek kimsenin zekâtını açıktan vermesi, nafile sadakalarını ise gizli vermesi daha efdaldır.

3. Elinde nisap miktarı veya daha fazla malı olduğu halde, malı kadar veya daha fazla borcu olan kimse zekât vermekle mükellef midir?

Bu durumda olan kimse zekât vermekle mükellef değildir.

4. İnkar edilen alacakların zekâtı gerekir mi?

Mâl-i zımar’ın (tahsili mümkün olmayan alacağın), inkar edilen veya her hangi bir şekilde kaybolan malın zekâtı gerekmez. Ancak günün birinde bunlar ele geçerse ve nisap miktarını bulduğu ve üzerinden bir yıl geçtiği takdirde zekâtının verilmesi gerekir. İpotek olarak başkasına verilen mal da bu hükmündedir.

5.Elmas, zümrüt gibi süs eşyalarının zekâtı gerekir mi?

Ticaret için kullanılmayan; elmas, zümrüt, cevahir, yakut ve kıymetli saat gibi süs eşyalarına zekât gerekmez.

Şafiî Mezhebine göre; kadının, israfa kaçmayan altın ve gümüş takılarından zekât verilmez. Fakat israfa kaçan aşırı takılarının zekâtı verilmelidir. Erkeklerin, nisabı bulan her türlü altın ve gümüş süs eşyalarından zekât verilir.