Süt Kardeşliği ile İlgili Sorular

By | 1 Ekim 2014

sut-kardesligi-ile-ilgili-sorular1. Sütanneliği ve süt kardeşliği nasıl oluşur?

Bir çocuk, doğumundan iki yaşına kadar olan süre içinde annesinden başka bir kadını emecek olursa, o kadın, onun sütannesi, o kadının emzirdikleri de sütkardeşleri olur.

2.Sütkardeşliği hangi şartlarda gerçekleşir?

Şu şartlarda sütkardeşliği gerçekleşir:

1. Emen çocuk iki yaşını geçmemiş olmalıdır. İki yaşından sonraki emmelerin hükmü yoktur. Emilen sütün miktarı az olsun, çok olsun müsavidir. Bu durumda sütkardeşliği gerçekleşir.

2. Emziren kişi kadın olmalıdır. Süt ağız ve burundan mideye girmelidir. Sütün memeden verilmesiyle, her hangibir kaptan içirilmesi arasında fark yoktur. Çocuk memenin ucunu ağzına alır ve sütün midesine inip inmediği bilinmezse bununla sütkardeşliği sabit olmaz.

3. Süt başka bir şeyle karıştırılmış olmamalıdır. Şayet karıştırılmış olursa, o zaman çok olana itibar edilir. Süt fazla veya eşitse, sütkardeşliği sabit olur.

3.Sütkardeşliğinin hükmü nedir?

Süt emmenin hükmü, birkaç konu dışında soyun hükmüne tabidir. Yani bir kimse soyca kiminle evlenemiyorsa, süt emme yönünden de onlarla evlenemez. Emenin kendisi, emzireni soyuna, emzirenin kendisi ise, emenin nefsine haramdır. Buna göre bir kadını emen çocuk, emdiği kadın onun sütannesi olur. Bu kadının kendisinden önce ve sonra emzireceği bütün çocuklar da onun süt kardeşi olur. Ancak bir kimse çocuğunun; sütannesi ile sütkardeşi ile ve süt halasıyla evlenebilir.