Gece Görülen Rüya

By | 29 Ekim 2014

gece-gorulen-ruya• Ebû Hureyre’nin nakline göre Resûlullah -sallallâhu aleyhi vesellem- şöyle buyurmuştur: “Bana sözlerin anahtarları verildi. Bana korku salmak suretiyle yardım edildi. Dün gece uyuduğum bir sırada bana yeryüzünün hâzinelerinin anahtarları getirildi. Hatta bunlar avucumun içine konuldu.”

• Abdullah b. Ömer’in nakline göre Resûlullah -sallallâhu aleyhi vesellem- şöyle buyurmuştur: “Bu gece rüyamda kendimi Kabe’nin yanında buldum. Orada esmer bir adam gördüm ki, o görmekte olduğum esmer erkeklerin en güzeliydi. Onun kulak memelerini geçmiş bir saçı vardı ki o da görmekte olduğum saçların en güzel türünden olup, bunları taramıştı ve bu saçlardan su damlıyordu. Bu zat iki adam üzerine -yahut iki kişinin omuzları üzerine- dayanarak Kabe’yi tavaf ediyordu. Ben ‘Bu kimdir?’ diye sordum. ‘Bu, Meryem’in oğlu Mesih’tir’ denildi. Sonra birden kıvırcık saçlı, sağ gözü şaşı, sanki salkımındaki emsalinden dışarı çıkmış iri bir üzüm tanesi gibi olan bir adamla karşılaştım. ‘Bu kimdir?’ diye sordum. Bana ‘Deccal, Mesih’tir’ denildi.”

Açıklama:

“Geceleyin görülen rüya.” Yani bir kimsenin geceleyin gördüğü rüya gündüz gördüğü rüya ile bir midir yoksa birbirinden farklı mıdır? Bunların her birinin zamanı arasında farklılık var mıdır? Buhârî attığı bu başlıkla Ebû Said’in naklettiği “Rüyanın en sadık olanı, seher vakti görülenidir” şeklindeki hadise işaret etmektedir. Bu hadisi Ahmed b. Hanbel merfu olarak nakletmiş, İbn Hibban sahih olduğunu belirtmiştir. Nasr b. Yakub ed-Dineverî’nin ifadesine göre gecenin başlarında görülen rüya geç çıkar. Gecenin ikinci yarısından sonra görülen ise görüldüğü anın durumuna göre farklı hızda çıkar. Rüyaların içinde en çabuk çıkanı seher vakti görülendir. Özellikle tan yeri ağardığı esnada görülen rüya en hızlı çıkandır.