Monthly Archives: Eylül 2014

Seni Anlatmak

Efendim, bu güne kadar senin adına, binlerce kitap kaleme alınmış, hepsi de insanların açıkçası ümmetlerinin seni daha iyi tanımaları açısından istifadelerine sunulmuş ve hepsi de birer şaheser olmuşlardır. Bu günahı sevabından çok olan aciz ümmetin ise, o peygamber sevdalılarının, seni en güzel örneklerle, en içten duygularla anlatan kardeşlerinin, en küçüğüdür.Efendim, seni tam anlamı ile anlatamam.… Read More »

Umre ile İlgili Sorular – 3

1. Umre yapmanın hükmü? Şartlarına haiz olan her müslümanın ömründe bir defa umre yapması Hanefî ve Mâlikî mezheplerine göre “sünnet-i müekkede”, Şafiî ve Hanbelî mezheplerine göre “farzdır”. 2. Umrenin şartları nelerdir? Umrenin şartları şunlardır: 1. Müslüman olmak. 2. Akıllı olmak (deli olmamak). 3. Erginlik çağma ulaşmış olmak. 4. Hür olmak. 5. Azık, yiyecek ve binek… Read More »

Hoşgeldin Güllerin Efendisi

Ey alemlerin sultanı güllerin efendisi seni sevenin sevgilisi, sevmeyenin yolundan gitmeyenin sünnetine uymayanın yine de alemlere rahmet olarak gönderilmenin bir delili olarak şefaatçisi olan şefik efendim. Ey şefkat nebisi hoş geldin. Ey Rabbim’in kendi adından adını koyduğu MAHMUD Ey Rabbim’in kendi nurundan yarattığı, AHMED Ey kendisini yaratan Rabbine karşı en çok hamd eden her türlü… Read More »

Umre ile İlgili Sorular – 2

1. Umrenin yapılışı özetle nasıldır? a) Umrenin yapılışı özetle şöyledir: Mekke’ye Mikat denilen yerlerin dışından gelenler (Türkiye ve başka ülkelerden gelenler), Mikat mahalline ulaştıkları zaman ihrama girerler. Daha önce, hatta memleketlerinde ihrama girmeleri de mümkündür. Uçakta da ihrama girilebilir. İhrama girerken şunlara uyulur: îhrama girmeden önce gerekli temizlik yapılır. Mümkünse gusledilir. Bu mümkün olmazsa abdest… Read More »

Mübarek Ruhu Görenlerin Dünyada Neyle Vasıflar?

Mübarek ruhun başını görenler halife ve padişah oldular. Alnını görenler adil böylerden oldular. Mübarek gözlerini görenler Kur’an hafızı oldular. Mübarek kaşlarını görenler nakkaş oldular. Kulaklarını görenler vaiz veya nasihat dinleyenlerden oldular. Mübarek yanaklarını görenler akıllı ve iyi amel işleyenlerden oldular. Mübarek yüzünü görenler dünyada vezir oldular. Mübarek dişlerini görenlerin oğlu veya kızı güzel oldular. Mübarek… Read More »

Umre ile İlgili Sorular

1. Umre ne demektir? Umre; lügatta ziyaret etmek anlamınadır. Dini kavram olarak ise; yılın uygun her hangi bir zamanında ihrama girip Kabe’yi tavaf ettikten sonra Safa ile Merve arasında sa’y etmek ve tıraş olmaktan ibarettir. 2. Özetle umrenin yapılışı nasıldır? Umrenin yapılışında özetle şu sıra takip edilir: İhrama girilir. Telbiye, tekbir, tehlil ve salavât getirilerek… Read More »

Hz Muhammed (sav) Mübarek Nur’un Yaratılması

Gönüller sultanı, alemlerin efendisi dünyaya teşrif etmeden önce, Allah (c.c)hü kendi nurundan O’nu yaratmıştır. O’nun nuru yaratılmadan evvel hiçbir şey mevcut değildi. Efendimiz şöyle buyurmuştur “Mevla cümle mahlukatı yaratmadan evvel benim nurumu kendi nurundan yarattı. Ben Allah’ın nurundan yaratıldım.”Allah’ü Teala O latif nuru dörde böldü.Birinci Bölümden kalemi yarattıİkinci bölümden Levhi yarattı (kitapların yazıldığı yer) Üçüncü… Read More »

Haccı Vasiyet Etme Ve Nezredilen Hac

1. Üzerinde hac borcu olan kimse, vasiyet etmeden ölürse günahkar olur mu? Üzerinde hac borcu olan kimse, o haccı eda etmeden ve ölürken de vasiyet etmeden ölürse, günahkar olur. 2. Vasiyet etmeden ölen kimsenin varisleri, dilerseler, o şahsın yerine hac yaptırabilirler mi? Üzerine hac farz olduğu halde vasiyet etmeden ölen kimsenin varisleri dilerlerse, o şahsın… Read More »

Yara ve Hastalıklar İçin Okunacak Dua

Hz. Aişe (r.a) şöyle demiştir: “Bir kimse bir hastalıktan şikayet ettiği veya bir yarası olduğunu söylediği vakit Peygamber (s.a.v) şehadet parmağı ile ağzından biraz tükürük alır, onu toprakla karıştırdıktan sonra yara yerine sürer ve.. “Bismillahi türbetü arzina birikati ba’zma li yüfşa bihi sekimüna biizni rabbina” “Allah’ın adı ile bazımızın tükrüğü ile birlikte yerimizin toprağı Allah’ın… Read More »

Bedel Hac ile İlgili Sorular

1.Niyabet (Bedel) nedir, hangi ibadetlerde geçerlidir? Niyabet, vekalet; başkası adına vekil olmaktır. Niyabet ihtiyar ve zaruret halinde, yalnız mal ile yapılan zekât ve sadaka gibi ibadetlerde cereyan eder. Yalnız beden ile yapılan namaz, oruç gibi ibadetlerde geçerli olmaz. Hem mal hem beden ile yapılan hac gibi ibadetlerde de acz bulunduğu zamanlarda zaruretten dolayı cari olur.… Read More »