Monthly Archives: Ağustos 2014

Yemekte Konuşulması

Bize Yahya b. Yahya rivayet etti. (Dedi ki) : Bize Ebu Avâne, Ebu Bişr’den, o da Ebu Süfyan’dan, o da Cabir b. Abdillah’dan naklen haber verdi ki: Peygamber sallallâhu aleyhi vesellem ailesi efradına katık sordu. Onlar da: — Bizde sirkeden başka bir şey yok, dediler. Onu istedi ve onunla yemeye başladı. Hem: “Sirke ne güzel… Read More »

Tabağın Kenarından Yemek

İbni Abbas radıyallâhu anh’ tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallâhu aleyhi vesellem şöyle buyurdu: “Bereket yemeğin ortasına iner. Bu sebeple tabağın ortasından değil, kenarlarından itibaren yiyiniz.” Bir sonraki hadisle birlikte açıklanacaktır. • Abdullah İbni Büsr radıyallâhu anh şöyle dedi: Peygamber sallallâhu aleyhi vesellem’in dört kişinin taşıyabildiği garrâ adlı bir yemek kabı vardı. Kuşluk vakti girip… Read More »

Altın ve Gümüş Kaplardan Yemenin Yasaklanması

Mücahid’den, dedi ki: “Bana Abdurrahman b. Ebi Leyla’nın tahdis ettiğine göre onlar Huzeyfe’nin yanında idiler. Huzeyfe kendisine su getirilmesini istedi. Bir Mecusi ona su getirdi. Mecusi bardağı Huzeyfe’nin eline verince onu fırlatarak: Eğer ona böyle yapmamasını bir ya da iki defa söylememiş olsaydım… Sanki: …böyle yapmazdım, demek istiyordu. Ama ben Peygamber sallallâhu aleyhi vesellem-’i şöyle… Read More »

Sofrada Şaka Yapmak

Nüktedan ve hazır cevap bir mizaca sahip, aynı zamanda İslâm’ın ilk çilekeşlerinden olan Suheyb-i Rumî isimli sahabe de Resûlullah sallallâhu aleyhi vesellem ile olan bir hatırasını şöyle anlatır; “Allah Resûlü’ne uğradığımda sofrasında ekmek ve hurma vardı. Bana: “- Buyur ye!” dedi. O sırada göz ağrısı çekiyordum. Hemen sofraya oturup yemeye başladım. Fahr-i Kâinat Efendimiz bana… Read More »

Ailenin Geçimini Üstlenmek Bir Sadakadır

Ebu Mesud el-Bedri radıyallâhu anh’dan rivayet edildiğine göre Peygamber saliallâhu aleyhi vesellem şöyle buyurdu: “Bir adam Allah’ın rızasını umarak ailesinin geçimini sağlarsa, harcadıkları onun için birer sadaka olur.” Açıklama: Bir aile yuvası kuran kimse, yuvadakilerin geçimini gönüllü olarak üstlenmiş sayılır. Eşini ve çocuklarını rahat ettirmek, onları kimseye muhtaç bırakmamak için didinir durur. Aile fertlerinin geçimini… Read More »

Farklı Psikolojiyle Gelindiğinde Karşılayanın Tavrının Ne Olması Gerektiği

Mü’minlerin annesi Hz. Aişe’den radıyallâhu anhâ rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: “Allah Resûlü’ne -sallallâhu aleyhi vesellem- vahyin başlaması doğru rüyalar ile görmekle olmuştur. Gördüğü her rüya sabahın aydınlığı gibi aynen çıkardı. Sonra ona yalnızlık sevdirildi. Artık Hira mağarasında yalnızlığa çekilir, oradan ailesinin yanma gelinceye kadar sayısı belirli gecelerde ibadet eder ve (ailesinin yanına döndükten… Read More »

İçeri Girerken Bismillah Demek

Cabir’den rivayet edildiğine göre, kendisini Peygamber sallallâhu aleyhi vesellem’in şöyle buyurduğunu işitmiştir: “— İnsan evine girdiği zaman, eve girişinde ve yemek yiyişinde Allah’ı anarsa (kendi arkadaşlarına ve yardımcılarına) : — Size (burada) gecelemek de yok, yemek de yok, der. Eve girip de, girişi anında Allah’ı anmazsa, şeytan: Siz, geceleme yerime kavuştunuz, der. Eğer yemek yiyişinde… Read More »

Evde Kimseler Yoksa İçeri Girildiğinde Selamın Ne Şekilde Verileceği

Rivayet edildiğine göre, Abdullah İbn-i Ömer şöyle demiştir: — Bir kimse meskûn olmayan (evde kimseler olmadığında) eve girdiği zaman : “Esselamu Aleyna ve Ala ibadillahi’s-salihin “Allah’ın selameti hem bizim üzerimize, hem de Allah’ın salih kulları üzerine olsun, desin.” Açıklama: Meskûn olmayan evler iki kısımdır. Bunlardan biri, içinde kimse bulunmayan, fakat bizzat sahibi tarafından içine girilen… Read More »

Merdiven Kullanıldığında Allah’u Ekber Denmesi

Ebu Musa el-Eş’ari şöyle demiştir: Bizler Peygamber sallallâhu aleyhi vesellem ’in beraberinde bir seferde bulunduğumuz sırada, yüksek bir yere çıktığımız zaman, yüksek sesle tekbir getirirdik. Bunun üzerine Resûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem “Nefislerinize acıyınız! Çünkü sizler ne bir sağırı çağırıyorsunuz, ne de bir gaibe sesleniyorsunuz. Muhakkak ki sizler iyi işiten, mükemmel gören ve size çok… Read More »

Arabaya Binerken Okunacak Zikirler

Allah Teala şöyle buyurmuştur: “Allah sizin için gemilerden ve hayvanlardan bineceğiniz şeyler yarattı, onların sırtlarına binip oturasınız diye. Sonra onların üzerine oturunca Allah’ın nimetini hatırlayıp şöyle diyesiniz: (Bunları bizim hizmetimize veren Allah’ın şanı ne yücedir! (O, bütün noksanlıklardan beridir. O’nun ihsanı olmasaydı, biz bunlara güç yetiremezdik. Muhakkak ki biz Rabbimize dönmüş olacağız.) “Allah’ın adıyla (biniyorum),… Read More »