Category Archives: Dualar

Ezân Bitince Bu Duâ Okunur

Vesile, Cennette çok âli (yüksek) bir makamın ismi, “Fazilet” de yine yüksek bir makam ismi, “makam-ı Mahmûd” ise, en büyük şefaat makamıdır ki, Allah tarafından Resûl-i E kreme (A.S.) uaad buyurulan makam-ı Kübradır.” Sevgili Peygamberimiz, Hadis-i Şeriflerinde: “Kim ezân sesini duyduğu zaman ezân bitince: “Allâhümme Rabbe hâzihidda’vetittâmmeti ves’salâtil’kâimeti âti seyyidenâ Muhammedenil’vesilete vel’fâzilete veddereceter’rafiate ueb’as’hü ma- kâmen […]

Sabah Namazının Farzı İle Sünneti Arasında Okunan Dua

“Yâ hayyu yâ Kayyûmü yâ zelcelâli vel’ikrâm. Es’elüke en tuhyiye kalbi binûri mârifetike ebeden yâ Allâhü yâ Allâhü yâ Allâhü yâ bediassemâvâti vevard.” Sabahları, sabah namazının sünnetini kıldıktan sonra bu duâyı üç kere okumalıdır. Sabah namazının sünneti ile farzı arasında bu duâyı okuyan ve okumaya devam eden kimseye son nefesinde îmân ile gitmek nasîb olur.

Seyyidülistiğfar Duâsı

“Allahümme ente Rabbî lâ ilahe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve vâ’dike mes’te- tâtü eûzü bike min şerri mâ sanâtü ebû’ü leke bi-nî- metike aleyye ve ebû’ü bizenbî fağfırlî zünûbîfeinne- hû lâ yağfıruz-zünûbe illâ ente bi’rahmetike yâ erhamer’râhimîn.” Ma’nâsı: “Allah’ım! Sen benim Rabbimsin. Senden başka (ibâdete lâyık) hiçbir ilâh yoktur. […]

Tevbe Ve İstiğfar Duaları

“Estağfırullâh, Estağfırullâh, Estağfırullâh.” Ma’nâsı: “Allâhü Teâlâ’dan mağfiret dilerim. Allâhü Teâlâ’dan günâhlarımı bağışlamasını isterim. Allâhü Teâlâ’dan günâhlarımın affını talebede- rek, niyaz ederim.” demektir. Günâhlarından tevbe edecek kimse bol bol bu cümleyi söylemelidir. Her namazdan sonra (100) kere böyle söylemeli, istiğfar etmelidir. Sevbân (R.A.) şöyle demiştir: — Resûlullâh (S.A.V.) namazını bitirdikten, selâm verdikten sonra Allâh’a üç kere […]

Peygamberimiz (A.S.) Bu Duâyı Çok Okurdu

Ma’nâsı: “Allâhü Teâlâ’yı noksan sıfatlardan tenzih eder ve O’na hamdederim. Allâhü Teâlâ’dan mağfiret diler ve O’na tevbe ederim.” demektir. Hz. Âişe (R.A.) Vâlidemiz; Resûlullâh (A.S.) vefâtından önce: “Sübhânallâhi ve bihamdihi, estağfirüllahe ve etûbü ileyh.” duâsını (istiğfârını) çok çok okumaya devam etmişti demiştir. Müslüman Kardeşim! Duâ ve istiğfârları size en kolay bir şekilde îzâh etmeye, anlatmaya […]

Ay Halindeki Kadının Okuyacağı Duâlar

Bilindiği gibi, kadınlar, her ay belirli günlerde özel halde olurlar. Özel halde bulunan kadın, namaz kılamaz, oruç tutamaz, camiye, mescide giremez, hacda ise Kabe’yi tavaf edemez. Kadının her ay belirli günlerde ibâdet yapamaması Cenâb-ı Hak tarafından konulmuş bir İlâhi kuraldır. Burada kulların söyleyebileceği hiç bir kelime yoktur. Her şeyin sahibi ve yoktan var edicisi Yüce […]

Ev Ve İş Yerinde Bereket İçin Okunacak Dua

   Cuma namazından sonra aşağıdaki âyet-i kerime bir kâğıda yazılarak iş yerinde veya evde bulundurulursa o yerin Allah’ın izni ile hayrı çok olur, kazancı artar: (S.Dâreyn, 651) Ve lekad mekkennâküm fil erdi ve cealnâ leküm fîhâ meâyişe, kalîlen mâ teşkürûn *

Bereket Duası

   Rızık ve bereketin sana yağmur gibi yağmasını istiyorsan: “Bismillâhir- rahmânirrahıymil melikil hakkıl mübîni hüve nı’mel mevlâ ve nı’- men nasıyr” esmasını, Yâsin ve Vâkıa surelerini okumaya çokça devam et. (S.Dâreyn, 656)

Yolculuğa Çıkarken Okunacak Dua

    Bir kimse yolculuğa çıkmadan bu duayı okursa ve yanında bulundurursa yolculuğu Allah’ın izni ile sağlık ve selamet içinde geçer: “Tevekkeltü alellâhi ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym.”