Monthly Archives: Şubat 2014

Teslimiyet

teslimiyet

Teslimiyet İle İlgili Ayet: De ki: “Bana apaçık belgeler gelince, sizin Allah’tan başka tap­tıklarınıza kulluk etmekten kesin olarak menedildim ve âlemlerin Rabbi’ne teslim olmakla emrolundum.” (Mü’minun; 66)

Teslimiyet İle İlgili  Hadis: “… Bilin ki Allah, çok affedici ve çok merhamet sahibidir’(Ma- ide 33-34) ayeti müşrikler hakkında indi. Kendileri mağlup edilmezden önce, kim gelip teslim olursa bu, ona işlediği suç sebebiyle had cezası uy­gulamaya mani değildir” . (İbnu Abbas)

Teslimiyet İle İlgili  Hikâye

Teslim Olunacak Tek Varlık Allah’tır (c.c)

Yüce Yaratıcı’dan başka hiç kimsenin insanları kendisine itaat etme­ye davet yetkisi ve görevi yoktur. Her emrine uyulacak, her hükmünde teslim olunacak tek varlık, âlemlerin sahibi Yüce Allah’tır. Hiçbir pey­gamber de kendi şahsından kaynaklanan bir sebep ve yetkiyle insanlara bir şeyi emretme veya yasaklama yetkisine sahip değildir. Fakat peygam­beri Yüce Allah davetle görevlendirip halkın arasına gönderdiği zaman, konumu, yetkisi ve insanlar üzerindeki etkisi değişir.

Bunun için, insan Yüce Allah’a muhabbet ve teslimiyetini ancak O’nun peygamberine gösterdiği muhabbet ve teslimiyet ile ortaya koya­bilir. Bu teslimiyet görünürde insana, hakikate ise Allah’a bağlanmaktır. Böylece, içi ve dışıyla Hakk’a teslim olan kimse, Allahu Teâlâ’dan başka her şeyin köleliğinden kurtulur, hür olur, kalbi Allah ile huzur, İlâhi aşk ile hayat bulur.

Rüyada Lades Kemiği Görmek

rüyada lades kemiği görmek

Rüyada lades kemiği görmek ve  arkadaşınız veya bir yakınınızla lâdes tutuştuğunuzu görmeniz, güvendiğiniz bir arkadaşı­nız tarafından aldatılacağmıza işâretle tabir olunur.

  •  Bazen de rüyada lades kemiği görmek lâdes tutuşmak, rüyâyı gören kimsenin iş hayatında bazı hatalar yapacağına ve bu yüz­den zarar göreceğine işârettir.
  •  Lâdes tutuştuğunu görmek, bazen de bir arkadaşı tarafın­dan aldatıldığını bir türlü kendisine yedirememekle üzü­leceğine ve sıkıntı çekeceğine işâretle tabir olunur.

Rüyada lades kemiği görmek, aldatılmaya veya aldatmaya işâretle yorumlanır demişlerdir. Çünkü lâdes oyunu zaten bir aldatmaca ve kandırmaca oyunudur denmiştir

Youtube Yasin suresi

Youtube internet üzerinde video paylaşım sitesidir.Yotube geniş bir kesime hitap etmektedir.Herkesimin kendine göre videoları izleyebilecekleri yotube her kesim tarafından kullanılmaktadır. Youtube da müzik , klip, oyun gibi videolar paylaşılmaktadır.

Bunun dışında  Youtube Yasin suresi, Kuran hatmi, ilahi, siyer dinlemek içinde kullanabileceğiniz bir sitedir. Dinleyeceğiniz sure ayet yada hatime göre uzun ve kısa videolar youtube da paylaşılmıştır. Özellikle yeni çıkan ilahi klipleri hemen yayınlandığı için  büyük bir çoğunluğa ulaşmaktadır. Dini içerikli en çok izlenen video yotube Yasin suresidir. Arapça bilmeyen ve ya artık görme kayıplarından dolayı Kuran okuyamayan müslümanlar youtube Yasin suresini dinlemekte çaresini bulmuşlardır.

youtube yasin suresi

 

Umre Hediyelikleri

umre hediyelikleri

Umre ziyareti dönüşü umre hediyelikleri dağıtmak gelenek haline gelmiştir. Umre hediyelikleri çok fazla çeşide sahiptir. Hediyenin verileceği kişinin yakınlık derecesine  göre Umre hediyelikleri hoşgeldine gelen misafirlere dağıtılmaktadır.

Umre hediyeliklerinizi Mekke ve Medine’den alınabileceği gibi bulunduğunuz şehirdeki hac umre satış mağazalarından da temin edebilirsiniz. Bunların dışında son zamanlarda umre hediyeliklerini online umre hediyelikleri satış sitelerinden temin edenlerin sayısıda az değildir. Özellikle çalışan alış verişe vakti olmayan kesim online alış veriş ile hem kaliteli hem de güvenilir ürünleri adrese teslim avantajıyla umre hediyeliklerini temin etmektedirler.

Kabe İmamlarından Kuran Dinle

kabe imamlarından kuran dinle

Kabe imamlarından Kuran dinlemek insana ayrı bir lezzet vermektedir. Kuran-ı Kerim’i okumanın sünnet, dinlemenin farz olduğu müslümanlar tarafından bilinmektedir. Bu demek oluyor ki  Kuran okumayı Arapça’sından bilmiyorsanız da sadece dinleyerek de sevap kazanabilirsiniz. Kuran’ı evde dinlemek istediğinizide bilgisayar aracılığıyla internet üzerinden istediğiniz siteyi açarak Kuran dinleyebilirsiniz.

Kabe imamlarının Kuran okuma yorumları, akışkan ve anlamına vurgu yaparak Kuran okumaları sebebiyle Kabe İmamlarından Kuran Dinle en çok seçilen Kuran dinleme seçeneğidir.

Kabe İmamlarından Kuran Dinlemeyi internet dışında Kalem Kurandan da yapabilirsiniz. Kalem Kuran hafızasında bulunan Kabe imamlarından istediğinizi seçerek Kabe imamlarından Kuran dinleyebilirsiniz.

Kutlu Doğum Haftası 2014 Diyanet

kutlu doğum haftası 2014 diyanet

Kutlu doğum haftası 2014 diyanet işlerinde nasıl kutlanacağına dair programlar hazırlandı. Kutlu doğum haftası 2014 Diyanet hazırlıklarında öncelikli olarak Diyanet kendilerine bağlı kamu kurum ve kuruluşlarına kutlu doğum 2014 talimatnağmesi gönderdi. Bu talimatnağmede Kutlu doğum haftası 2014 Diyanetin tüm etkinliklerinde şahısların nasıl davranıcağı, kutlu doğum etkinliklerinin amaç ve ilkelerinin  ne olduğu , kutlu doğum haftası ile ilgili hangi etkinliklerin yapılacağı, kutlu doğum haftası 2014 etkinliklerinin hedefleri vb.. konular yer almaktadır.

Kutlu doğum haftası 2014 Diyanet işlerinde kutlamalar yapılırken etkinlikler sırasında her hangi bir aksaklık olmaması için gerekli önlemlerin de alınmasına önem verilmektedir.

Kutlu doğum haftası 2014 Diyanet etkinlik ve programlarına gerek izleyici olarak gerekte katılımcı olarak katılanların güvenliği ve rahatlığı için her türlü detay düşünülmüş ve planlanmıştır.

Psikolojik Sıkıntı İçin Okunacak Dua

Psikolojik Sıkıntı İçin Okunacak Dua Arapça

psikolojik sıkıntı için dua

 

Psikolojik Sıkıntı İçin Okunacak Dua Okunuşu: “Bismillahi’r-Rahmani’r- Rahim

Elhamdülillahi Rabbi’l-âlemin. Er-Rahmani’r-Rahim. Maliki yevmi’d-din. İyyake na’büdü ve iyyake neste’in. İhdine’s- sırata’l-mustekim. Sıratallezine en’amte ‘aleyhim ğayri’l- meğdubi ‘aleyhim ve le’d-dallin.”

Psikolojik Sıkıntı İçin Okunacak Dua Anlamı: “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adı ile.

Hamd, âlemlerin Rabbi, Allah’a mahsustur. Hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) maliki. Rahman, Rahim,(Allah’ım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola ilet. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna (ilet), gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.”

Kuran-ı Kerim

Kuranı KerimKuran-ı Kerim İle İlgili Ayet: “O kitap (Kur’ân); onda asla şüphe yoktur. O, müttakîler (sakı­nanlar ve arınmak isteyenler) için bir yol göstericidir.”

(Bakara; 2)

Kuran-ı Kerim İle İlgili  Hadis: “Sizin en hayırlınız Kur’ân’ı öğrenen ve öğreteninizdir.”

(Buhari)

Kuran-ı Kerim İle İlgili  Hikâye

“Ona Şeref Tacını Giydir!”

Kıyamet gününde Kur’ân-ı Kerîm gelecek ve Allah Teâlâ’ya: “Yâ Rabbî! Kur’ân okuyan kimseyi şeref süsüyle süsle!” diyecek; bunun üze­rine Kuran okuyan kimse şerefle süslenecek.

Yine Kur’ân-ı Kerîm: “Allah’ım! Ona şeref elbisesi giydir!” diyecek; he­men o zâta elbiselerin en değerlisi giydirilecek. Sonra Kur’ân: “Rabb’im! Ona şeref tacı giydir!” diye niyâz edecek; o kimseye şeref tacı giydirile­cek. Sonunda Kur’ân-ı Kerîm: “Yâ Rabbî! O kulundan razı ve hoşnut ol! Senin hoşnutluğundan üstün bir şey yoktur.” diyerek Kur’ân okuyan kim­seyi mânevî mertebelerin en yükseğine ulaştıracak.

Rüyada Ganimet Görmek

rüyada ganimet görmek

Rüyada Ganimet Görmek, eline ganimet malı (düşmanla savaşlarda düşmandan elde edilen maldan) geçtiğini gören kimse, ra­hat bir rızka ve sevineceği bir bolluk ve berekete işârettir. Rüyada Ganimet Görmek bir kaç şekilde tabir edilmektedir onlarıda şu şekilde sıralayabiliriz ;

  •  İbn-i Sîrîn’in yorumu: Rüyada Ganimet Görmek ve rüyâsında kâfir (yabancı bir millet) malından ganimet görmek, hayırla yorumlanır­ken İslâm malından ganimet görmeyi, zarar ve ziyana işâ­ret eder. Rüyâsmda İslâm askerlerinin kâfir memleketle­rinden çok ganimet getirdiğini görmek, ucuzluk ve bere- metsiz) olduğunu görmek de birisine veya birilerine iyilik yapacağına işârettir denmiştir.

Peygamber Efendimizin Fiziksel Özellikleri

Peygamber Efendimizin Fiziksel Özellikleri1

Peygamber Efendimizin fiziksel özellikleri Berzenci Mevlüd-ü Şerif ‘ in de ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. Peygamber Efendimizin Fiziksel Özellikleri hiç kimseye benzememektedir.

Peygamber Efendimizin Fiziksel Özelliklerini ayrıntılı şekilde şöyle anlatabiliriz ;

Rasulüllâh Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem sûret ve sîret bakımından insanların en mü­kemmeli idi. Çok üstün ve yüce sıfatların sa­hibiydi. Kendisi uzuna yakın orta boylu idi.

Mübarek rengi parlak ve pembe-beyazdı. İki gözü genişçe ve göz kapakları sürmeli gibi siyahça idi. Mübarek kirpikleri bolca olup, iki kaşına ince ve uzunluk bahşedilmişti. Diş araları hafifçe açık, ağzı geniş ve güzel, alnı geniş ve hilal cebheliydi.

Mübarek yanakları akışlı (uzunca) olup, burnunda hafif bir irtifâ görünmekteydi. Mü­barek burnunun ucu ince olup, burnu güzel ve uzun idi.

İki omuz arası geniş, iki eli açık, kemikle­ri iri, topuk etleri az, sakalı sık, başı büyük ve saçı kulak yumuşaklarına karşı sarkık  idi.

İki omuzu arasında bir nübüvvet mührü vardı ki, üzerini nur kaplamıştı.

Mübarek teri inci gibi arı-duru, kokusu da misk kokularından daha hoş idi.