Zaman Değerli ve Geçmekte

By | 1 Ağustos 2019

Hayat yolculuğunda karşımıza çıkan güzel işlerle alakalı her fırsatı değerlendirmeli ve boşa geçirecek bir anımızın olmadığı bilincinde olmalıyız.

Düştüğümüz hata ve yanlışlar sebebi ile bulaştığımız günah kirlerinden arınmalı, pişman olmalı ve tevbe et­meliyiz. İkinci bir şans verilmeyecek olan Ahirette zor durumlara düşmemek ve kendi elimizle kendimize zul­metmemek için her dakikayı faydalı geçirmeye gayret göstermeliyiz.

Allah Resulü (sav), Hz. Aişe (ra)’ye şöyle buyurmuş­tur.

“Bir günah işlediğin zaman Allah (cc)’tan bağışlan­ma dile ve O’na tevbe et. Çünkü kul, günahını itiraf et­tiği ve tevbe ettiği zaman Allah (cc) onun tevbesini ka­bul eder.”

Geçip giden ve bizden her geçen saniye bir şeyler gö­türen ömrümüzü boş ve anlamsız işler peşinde koşarak geçirmeyelim. Allah (cc), dünyada insanın karşısına sa­yısız nimet ve fırsatlar sunmaktadır. Ta ki, insan anlasın ve yanlışından dönsün, asıl olana bağlansın ve mutlulu­ğa ersin.

Bir an bile Allah (cc)’ı anmaktan geri durmamalıyız. Güzel ve iyi olanı tavsiye etmeliyiz.

Elimizin uzanamadığı, sözümüzün geçmediği ve gü­cümüzün yetmediği şeylerden dolayı veryansın etmeyip geçen ömrümüzün farkında olmalıyız.

Kaybettiğimiz her şey için ikinci bir şans vardır bel­ki. Ev, araba, eşya, dükkan vs. fakat geçen zamanın tela­fisi ve ikinci bir hakkı yoktur. Bu bilinç ve istek üzere vaktimizi israf etmekten kaçınmalıyız. Bugüne kadar boşuna geçirdiğimiz her an için Allah (cc)’a sığınmalıyız. Her anımızın kıymetini bilerek güzel ve faydalı işle­re ayırmalıyız.