Teyemmüm Nedir?

By | 2 Haziran 2015

teyemmum-nedirSu bulunmadığı zaman, abdest ve gusul almakta suyun yerini tutan temizliktir.
Teyemmüm, temiz toprak, veya taş, kum ve kiremit, tuğla gibi toprak cinsinden olan bir şeye, teyemmüme niyyet ederek, ellerini vurup yıizünü ve kollarını meshetmektir. Dinimizde leyemmüm bu demektir.
Teyemmüm etmek, dinimizin kolaylık dini olduğunun örneğinden biridir. Su bulamazsa veya bulup da kullanmaya gücü yetmezse, gusul ve abdest yerine teyemmüm eder ve ibâdetlerini yapar.