Dört Mezhebe Göre Hayvanların Zekâtı – 3

By | 2 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-hayvanlarin-zekati-3– Bir kimsenin beş devesi olup bundan birisini zekât olarak verse yeterli olur mu? Bu hususta mezhep imamları ihtilaf etmişlerdir: Ebu Hanife ve Şafiî’ye göre yeterlidir. Ahmed b. Hanbel ve Malik’e göre yeterli değildir.

Develerin sayısı 25’e ulaşır, develer arasında bir yaşını doldurmuş dişi veya erkek bir deve yoksa (böyle bir deveyi satın alıp) zekât olarak vermesi lazım gelir. Bu Malikî ve Hanbelî’ye göredir. Şafiî’ye göre böyle yapmakla develerden birini satarak zekât olarak vermek arasında serbesttir. Hanefî’ye göre ise bir yaşına girmiş bir dişi deve veya onun kıymetini vermek yeterlidir.

– Zekât hususunda behati denilen Horasan devesi ile irab denilen Horasan devesi olmayan arasında; dişisi ile erkeği arasında fark yoktur. Küçük develerden küçüğü, hastalardan hastası zekât olarak alınır. Hamile olmayan deve yerine hamile deve zekât olarak verilse caiz olur. Bu hususlarda Malik dışındaki mezhep imamları arasında ittifak vardır. Malik’e göre ise hasta develeri olan kimseden sağlam deve, küçük develeri olandan da büyük deve zekât alınır. Hamile deve, hamile olmayan deve yerine zekât olarak yeterli olmaz.