Tavafın Çeşitleri

By | 6 Haziran 2015

tavafin-cesitleriHaccın rükünlerinden olan ziyaret tavafından (tavaf-ı ifaza) başka, farz, vacip, sünnet ve nafile olmak üzere tavaflar da vardır. Ancak hepsinin yapılışı aynıdır. Tavafların bir kısmı hac ile ilgili diğer bir kısmı ise hac ile ilgili değildir.

Hac ile ilgili olan tavaflar şunlardır: Kudüm tavafı, ziyaret tavafı, veda tavafı. Umrede yapılan tavafa ise umre tavafı denir. Bunlar ilgili yerlerde açıklanmıştır.

Hac ve umre ile ilgili olmayan tavaflar ise şunlardır:

* Nezir tavafı. Bir kimse tavaf etmeyi nezretmiş (adamış) ise bu nezrini yerine getirmesi vaciptir. Nezri için bir zaman belirlemiş ise belirlenen zamanda yapması gerekir. Eğer zaman tayin etmemiş ise uygun bir zamanda nezrettiği tavafı yerine getirir.

* Tahiyyetü’l-Mescid Tavafı. Bir mescide girildiğinde iki rekat tahiy- yetü’l-mescid namazı kılmak sünnettir. Mescid-i Haram’a her girildiğinde ise hürmeten mescidi selâmlamak için bir tavaf yapmak müstehaptır. Buna selâmlama tavafı manasında tahiyyetü’l-mescid tavafı denir. Hac ve umre için yapılan tavaf bunun yerini tutar.

* Tatavvu (Nafile) Tavafı. Mekke’de kalındığı süre içerisinde hac ve umre ile ilgili olan tavafların dışında, fırsat buldukça yapılan nâfile tavaflardır.