Medine Dönemi

By | 5 Haziran 2015

medine-donemi   Hz. Muhammed (sav)’in peygamberliği, iki döneme ayrılır: Birinci dönem, 13 yıl süren “Mekke dönemi,” ikinci dönemse hicretle başlayan ve 10 yıl süren “Medine dönemi”dir. Medine; Arabistan’ın Mekke’den sonra en önemli şehrinin adıdır. Mekke’nin 400 km. batısında olup, Kızıldeniz’in 100 km. güneyindedir. Mekkeliler ticaretle uğraşırken, Medineliler tarımla geçinirlerdi. Medine, tarıma elverişliydi. Yağmuru boldu.

Medine dönemi; İslâm’ın hızla yayıldığı, müslümanların güçlendiği, İslâm’ı rahat rahat yaşadıkları bir dönemdir. Bu durum Mekkeli müşrikleri rahatsız edi­yordu. Müşrikler, müslümanları Medine’de de rahat bırakmamışlar, çeşitli saldı­rılar düzenlemişlerdir. Bu nedenle Medine dönemi Peygamberimiz (sav) açısın­dan aynı zamanda bir savaşlar dönemidir.