Beni Nadir Gazvesi

By | 6 Haziran 2015

beni-nadir-gazvesi   Beni Nadir, Hazreç kabilesiyle anlaşma halinde bulunan bir yahudi kabilesiydi. Ayrıca, müslümanlarla bunlar arasında güven ve dayanışma sözleşmesi ak­dedilmişti. Fakat bu yahudiler, sözleşmeyi bozarak Hz. Peygamber (sav)’i öldür­meyi planlamışlardı. Bunun üzerine Hz. Peygamber (sav), on gün içinde Medi­ne’yi terketmelerini istedi. Fakat onlar, -münafıkların kışkırtmasıyla- yerlerini terketmeyeceklerini bildirdiler. Hz. Peygamber (sav) de bir birlik hazırlayarak üzerlerine yürüyüp hisarlarım muhasara etti. Onlar ok ve taşlarla mukabele et­mek istediler. Bu şekilde yirmi gün direndiler. Münafıkların vaad ettiği yardımın gelmediğini görünce ümitleri kırıldı. Fakat buna rağmen direnmeye devam etti­ler. Hz. Peygamber (sav), hurmalıklarının kesilmesini emretti. Böylece bütün di­rençleri kırıldı ve Medine’yi terketmeyi kabul ettiler.