Tag Archives: namaz kılmanın önemi ve faydaları

Namazın Kılınış Adabı Nasıldır?

    Namaz kılan kişi, namaza başlamadan önce niyet etmeli, kitabın başında söylediğimiz gibi Kâ’be’yi gözünün önünde canlandırmalı, Allâh’ın huzurunda olduğunun farkında olmalı, Allah’ın kendisini gördüğünden kuşku duymamalıdır. Nitekim Allâh (c.c.) şöyle buyurur: “O seni geceleyin tek başına namaz kıldığın zaman da görür, secde edenlerle birlikçe [cemaatle namaz kılarken] de her hâl ve hareketini görür.… Read More »

Namaz Kılmanın Önemi Ve Namaz Kılmamanın Cezası Nedir? -2

     Üşengeçlik sebebiyle kılmayan konusunda Ahmed b. Hanbel’den nakledilen diğer görüş ise şudur: Üç namaz vakti boyunca kendi haline bırakılır ve dokunulmaz. Dördüncü namazın vakti daralıncaya kadar da beklenir. Sonra halihazırda evli olan veya evlilik geçirmiş olan kişi zina ettiğinde ne ceza verilirse o cezaya çarptırılır. Öldükten sonra Müslümanların ölüleri gibi sayılır ve malı… Read More »

Namaz Kılmanın Önemi Ve Namaz Kılmamanın Cezası Nedir?

    İbn Mes’ûd’dan Allâh Rasûlü’nün (s.a.v.) şöyle buyurduğunu nakledilmiştir: “Kul, vaktin başında namazını kılınca bu namaz bir nur gibi yükselip Arş’a çıkar ve kıyametgiinüne kadar sahibi için istiğfar ederek ‘Sen beni koruduğun gibi Allâh da seni korusun’ der. Kul, namazı vakti dışında kıldığında ise bu namaz semaya nursuz olarak çıkar ve semaya varınca nnca… Read More »