Peygamberlerden Birini Diğerinden Üstün Görmek İle İlgili Hadisler

By | 5 Ocak 2015

peygamberlerden-birini-digerinden-ustun-gormek-ile-ilgili-hadislerAbdullah ibn Abbas (radıyallahu anh) ‘ dan rivayet edildiğine göre, Peygamber (sallallahu aleyhi sellem) şöyle buyurmaktadır:

“Hiç bir kulun: ‘Ben, Yunus b. Metta (aleyhisselam) ‘ dan daha hayırlıyım’ demesi yakışık almaz.”

(Metta, Hz. Yunus’un annesinin yada babasının adıdır. Peygamberlikleri ve tebliğ ettikleri dinlerin hak olması yönünde peygamberler arasında bir ayırım yapmak yada birini diğerine tercih etmek doğru değildir.)

Ebu Hureyre (radıyallahu anh) ‘ dan rivayet edildiğine göre Peygamber (sallallahu aleyhi sellem) şöyle buyurmaktadır.

“Yüce Allah’ı kast ederek: ‘Benim hiç bir kulumun: ‘Ben Yunus b. Metta (aleyhisselam) ‘ dan daha hayırlıyım’ demesi yakışık kalmaz’ demiştir.”

Ebu said el-Hudri (radıyallahu anh) ‘ dan rivayet edildiğine göre Peygamber (sallallahu aleyhi sellem) şöyle buyurmaktadır:

“Peygamberlerden birini diğerinden üstün görmeyin.”