Para İle Mukabele Okumak Caiz Midir?

By | 20 Ekim 2014

borc-paraRamazanda mukabele okuyup para almak, eve erkek ha gelip teravih namazı kıldırması ve buna para alması, yine eve hocanın gelip mukabele okuması, para almaşı, kadınlarla ayın  bulunması caiz midir? Bu parayı alanların %90’ı fakirdirler. But ihtiyaçlarını gideriyorlar.
Kuran-ı Kerîm okuma karşılığında para almak haramdır, değildir. İbn Abidîn alanın da verenin de günahkâr olduğunu  İmam Birgivî, ihtiyaçlı iseler leş yesinler de bunu yemesinler, iyi olur, der. Bir erkeğin başka bir erkek, ya da kendi mahremi kadın (kendi karısı da olabilir) bulunmayan bir yerde başka kad larla bir arada halvet bulunması haramdır. İçlerinde böyle bir kını yoksa, onlara ev gibi bir yerde namaz kıldırması mekruhtu ı Ramazanda bu yolla hayır yapmak isteyen kadınlar bir araya gelsl ler. En iyi bilenleri Kuran okusun, diğerleri dinlesin, iyi okuyamıyor) larsa, hatim yapmaları da şart değildir. Okuyabildikleri kadar okut okuma bilmeyenlere öğretirler. Her oturuşta da okudukları yerin İMİ sayfası kadarının mealini ve iki üç hadis-i şerif okurlar. Böylece mu kabeleleri merasim olmaktan çıkarmış, Kuranın ne demek istediğini bir nebze görmüş ve müslümanca bir iş yapmış olurlar. Eğer söylediklerimize tiraz edenler olursa, evlerde kadınlara mukabele okuyan sanatkar ya da artist hafızların günahlarından örnekler veririz ve sebep oldukları tek kuruşluk hayır var mıdır diye de onlara sorarız.