Namazın Vacipleri ile İlgili Sorular – 3

By | 23 Eylül 2014

Evvabin Namazı Fazileti1. Tadil-i erkân’ın hükmü nedir?

Tadil-i erkân’ın hükmü: Ebû Yusuf ile İmam Şafi’ye göre farzdır. Bu görüşe göre, tadil-i erkana riayet edilmeden kılınan namazın iadesi gerekir. İmam-ı Azam ile İmam Muhammed’e  göre ise tadil-i erkân vaciptir, riayet edilmezse sehiv secde gerekir.

2. Namazdan çıkmak için selam lafzını söylemek gerekir mi?

Namazdan selam lafzı söylenerek çıkılır. Yani es-Selâmü aleyküm ve rahmetullâh denir ki, bunu söylemek vaciptir.

3. Namazlarda kıraati gizli ve açıktan okumak vacip midir?

Evet, vaciptir. Başkaların bulunmadığı yerde yalnız başına namaz kılan kimse muhayyerdir. Dilerse açıktan okunan namazlarda yani sabah, akşam ve yatsı namazlarında açıktan okur ki, bu daha efdaldir.Fakat öğle ikindi namazlarında açıktan okuyamaz; zira gizli okuması vaciptir.

Şafiî Mezhebine göre; gizli okunan namazlarda bütün kıraatın, sesli okunan namazlarda ise, yalnız Fatiha ’nın cemaat tarafından okunması gerekir. Buna göre ister yalınız başıı isterse imama uyularak kılınan her vakit namazda Fatiha okumak farzdır, Fatihasız kılınan namaz caiz değildir. Fatiha ’nın da sahih olması için dikkat edilmesi gereken bazı şart, vardır. Bunlar:

a) Namaz kılanın en az kendi işitebileceği bir sesle Fatiha ’yı okumak,
b) Eksiksiz bütün harflerini okumak,
c) Bir harfi diğer bir harfle değiştirmemek,
d) Manayı değiştirecek bir hata yapmamak,
e) Fatihayı ve kıraati Arapça okumak. Çünkü Kur’an Arapça olarak nazil olmuştur. Ancak dili Arapçaya hiç dönmeyen kimse, öğreninceye kadar, kıraat yerine sadece teşbih ve tehlil getirir.
f) Kelime aralarında çok fazla ara vermemek,
g) Her rekâtta hem Besmele’yi, hem Fatihayı okumak. Ancak Fatiha’yı bilmeyen kişi, onun yerine Kur’an-ı Kerim ’den en az Fatiha kadar bir miktar okursa, caizdir.

4. Nafile namazlarda gizli mi, açıktan mı okunur?

Gündüz kılman nafilelerde gizli okumak vaciptir. Gece kılman nafilelerde ise kılan kişi muhayyerdir, dilediği gibi okur.

5. Açık ve gizli okumanın hududu nedir?

Açık okumanın en aşağı derecesi; başkasına duyurmak, gizli okumanın en aşağı derecesi ise kişinin kendi duyacağı kadar bir sesle okumasıdır. Bu da, dilini ve dudaklarını oynatmakla olur.