Namazı Bozmayan Şeyler

By | 9 Haziran 2015

namazi-bozmayan-seyler   1) Namazda iken Allah (cc) korkusundan, cehennem korkusundan ötürü ağlamak veya inlemek namazı bozmaz. Yine, kendini tutamayacak derecedeki şiddetli bir hastalıktan ötürü inlemek de namazı bozmaz.
2) Namazda okunan Kur’an’dan duygulanarak huzur ve huşu eseri olarak ağlasa veya “evet” dese namazı bozulmaz.
3) Zorlamaksızın, kendiliğinden gelen öksürme nedeniyle namaz bozulmadığı gibi, sesi düzeltme, namazda olduğunu bildirme amacıyla böyle yapılması da namazı bozmaz.
4) Namaz esnasında aksıranın kendi kendine yerhamükallah demesi narı, zı bozmaz. Yine, aksıran kimseye, hamd etmesini hatırlatmak amacıyla namaz esnasında elhamdülillah denilmesi de -sahih olan görüşe göre- namazı bozmaz.
6) Allah (cc) ismini işiten kimsenin namazdayken celle celâluh demesi veya Hz. Peygamber (sav)’in ismini işiten kimsenin namazdayken sallallahu aleyhi ve sellem demesi, -eğer bu sözle cevap değil de yalnızca övgü ve yüceltme kasdedilmişse- namazı bozulmaz. Çünkü bu, namaza aykırı olrriayan bir zikirdir.
7) Şeytan! bir vesveseden ötürü namazdayken lâ ‘havle ve la kuvvete illâ billah denilse, -bu vesvese dünya ile ilgili değil de ahiretle ilgili birşey ise- namaz bozulmaz.
8) Namaz kılmakta olan kimsenin, kendisini çağırana veya içeri girmek için izin isteyene namazda olduğunu anlatmak için elhamdülillah veya sübhanallah demesi veya kıraati (okumayı) açıktan yapması namazı bozmaz.
Fakat namaz kılan kişinin kendiliğinden ileri veya geri gitmesi namazı bozmaz. Yine, namazdayken el veya baş ile selâm alınması veya istenilen bir şey için baş, göz ve kaş ile işaret edilmesi namazı bozmaz.
Ancak, bir rekâtta iki kere kaşımak veya her rekâtta birer veya ikişer defa kaşımak namazı bozmaz. Aynı yer, el kaldmlmadan üç defa kaşınsa bile namaz bozulmaz; çünkü bu, bir kaşıma sayılır.
9) Hayvan üzerinde kılman namaz esnasında, hayvana bir veya iki defa vurmak namazı bozmaz. Fakat, peşpeşe üç defa vurmak namazı bozar. Yine, hayvan üzerinde kılman namaz sırasında, hayvanın yürümesi için bir ayağı iki defa hareket ettirmek namazı bozmaz.
10) Namazdayken hayvandan inmek namazı bozmaz.
11) Namazda iken ayağındaki ayakkabıları birer hareketle çıkarmak namazı bozmaz.
12) Namaz esnasında gözüne ilişen bir kitaba, ne yazıldığını anlamak için bakmak -sahih olan görüşe göre- namazı bozmaz.
Yine, namaz esnasında göze ilişen Mushaftan veya duvarda yazılı olan âyetlerden okunsa, okuduğu âyetler ezberindeyse namaz bozulmaz. Fakat, okunan âyetler kişinin ezberinde yoksa veya ezberinde olmayan yerden bir âyet okumuşsa namaz bozulur. Çünkü bu, öğrenme sayılır. Bu hüküm, İmam-ı Azam’a göredir. İmam Ebu Yusuf a ve İmam Muhammed’e göre ise bir âyetten fazla da okunsa namaz bozulmaz; ancak böyle bir okuma mekruhtur.
13) Maksatsız olarak kalbe gelen düşünceler namazı bozmaz.
14) Namaz kılmakta olan kimse, kendisine kaç rekât namaz kıldığı sorulur da cevap olarak elinin parmaklarını gösterirse namazı bozulmaz.
15) Namaz esnasında üç kelimeden az yazı yazmak da namazı bozmaz. Ancak, görenler onun namazda olmadığını sanırlarsa namaz bozulur.
16) Ağız dolusu olmayan kusuntu, elde olmayarak yutulursa namaz bozulmaz.
17) Namazdan önce yenmiş bir yemeğin ağızda kalmış olan tadı, namaz esnasında boğaza gitse bile namaz bozulmaz.