Dört Mezhebe Göre Oruç – 2

By | 9 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-oruc-2– (Dinî ölçülere göre) yolcu ve iyileşmesi ümid edilen hastanın (Ramazan) orucu(nu) tutmaması mübahtır. Fakat bunlar oruç tuttukları takdirde oruçları sahihtir .Oruç tuttukları takdirde kendilerine bir zarar gelirse kerahet olur. Zahirî mezhebinden bazı alimler (dinî ölçülere göre) yolcu (seferî) olma halinde oruç tutmak sahih olmaz. Evzaî (yolcu ve hasta için) oruç tutmamak (tutmaktan) daha faziletlidir, demiştir

– Oruçlu olarak sabahlayıp sonra yolculuğa çıkan kimse için orucu yemek Ahmed b. Hanbel dışındaki mezhep imamlarına göre caiz değildir. Ahmed b. Hanbel’e göre caizdir Müzeni de bunu tercih etmiştir

– Ramazanda gündüz vakti yolcunun yolculuk özelliği sona erse, hasta iyileşse, çocuk ergenlik dönemine erişse, Müslüman olmayan bir kimse Müslüman olsa, âdet görmekte olan kadın temizlense bu kimselere günün geri kalan kısmında yeyip içmemek gerekir Bu, Ebu Hanife ve Ahmed b. Hanbel’e göredir. Malik’e göre (bu durumda olan bir kimsenin yeyip içmemesi) müstehaptır. Şafiî mezhebinde de sahih olan budur.