Namazda Sureler Neden Gece Sesli,Gündüz Sessiz Okunur?

By | 4 Şubat 2015

namazda-sureler-neden-gece-sesligunduz-sessiz-okunur   Peygamberimiz (a.s.m.) İslâmın ilk yıllarında namaz kıldırdığı zaman kıraatte sesini yükseltirdi. Müşrikler sesli kıraati duyunca şiirlerle ve uydurdukları sözlerle karıştırmaya başladılar. Bunun üzerine bir âyet-i kerime indi. Bundan sonra Peygamberimiz, öğle ve ikindi namazlarında, kıraati gizli; akşam, yatsı ve sabah namazlarında da kıraati açıktan yaptı.

Öğle ve ikindi namazları tek başına da kılınsa, cemaatle de kılınsa kıraatin gizli yapılması vaciptir. Tek başına kılan kimse veya i- mam kendi işiteceği kadar bir ses çıkararak Fatiha ve sûreyi okur. Gündüz kılınan nafile namazlarda da gizli okumak aynı şekilde vaciptir.
Cemaatle kılman sabah, Cuma, bayram, teravih ve vitir namazlarının bütün rekâtlarında, akşam ve yatsı namazlarının ilk iki rekâtında kıraati sesli okumak vaciptir.

Akşam namazının üçüncü rekâtında, yatsı namazının da son iki re-kâtında gizli okumak vaciptir. Ancak, tek başına sabah, akşam ve yatsı namazını kılan kimse, isterse kıraati sesli yapar, dilerse gizli olarak okur.Bu kıraat şekillerinin gündüz namazlarında gizli, gece namazlarında, Cuma ve bayram namazlarında açıktan okunmasının hikmeti de tefsirlerimizde şöyle anlatılmaktadır:
Resul-i Ekrem Efendimiz (a.s.m.) İslâma dâvetin ilk yıllarında tebliğ vazifesini gizli olarak yapıyordu. Sahabîlere namaz kıldırdığı zaman da kıraatte sesini yükseltirdi, yani cehrî okurdu.
Müşrikler Peygamberimizin (a.s.m.) sesli kıraatini duyunca şiirlerle ve uydurdukları sözlerle karıştırmaya başladılar. Peygamberimize de hakaret ederek işi alay etmeye kadar vardırdılar.
Müşriklerin bu çirkin hareketine meydan verilmemesi ve Müslü-manların eziyetlere maruz kalmamaları için bir âyet-i kerime nazil oldu:
“Namazında sesini ne çok yükselt, ne de fazlaca kıs; ikisi ortasında bir yol tut.”

Âyette, müşriklerin duymalarına mâni olmak için Peygamberimizin (a.s.m.) sesini yükseltmemesi isteniyordu.Bundan sonra Peygamberimiz, öğle ve ikindi namazlarında, müş-riklerin eziyetiyle muhatap olamamak için kıraati gizli yaptı. Akşam namazı vakti ise onların yemek saati, yatsı ve sabah da uyku saatleri olduğundan bu namazlardaki kıraati açıktan yaptı.Cuma ve bayram namazları da zaten Hicretten sonra farz ve vacip kılındığından, müşriklerin de bir zararı olmayacağından kıraatler cehrî oldu.