Mutluluğu Fark Etmek Ve Onu Anlamak

By | 1 Ağustos 2019

Mutluluğu bulabilmek, onu yaşamak ve hissetmek insanın elinde olan bir şeydir. Fakat onu bulabilmek ve yaşamak için en güzel yolu seçmesi gerekir. Kendisini mutlu edeceği durumların başkalarını mutsuz ve rahatsız etmemesine özen göstermelidir.

Her halimizle mutlu ve huzurlu olmak elimizdedir. Var olan ve bizi mutlu eden en ufak şeyleri aramak gere­kir. Mutlu olmak ve huzurlu yaşamak için ille de çok bü­yük servet ve mala sahip olmamız gerekmez.

Bizi biz yapan, kendimize döndüren ve özümüzü ifa­de eden kültür ve davranışlarımız bizi mutlu eder. Dini yaşıyor ve yaşatıyor olmamız, bizi mutlu eder. Ufak bir çocuğun gülümsemesi bizi mutlu eder. İçten yapılan ve samimi olan bir hayır bizi çok mutlu eder.

Yani elimizde bulunan ve keşfedilmeyi bekleyen gü­zellikler vardır. Bunları ortaya çıkarmak ve halimize yansıtmak bizi mutlu edecektir.

Evladının okulunu bitirdiğini gören bir annenin se­vinci ölçülemez. Askerden dönen oğluna sarılan ve mut­luluktan havalara uçan anne için dünya bir ehemmiyet arz etmez. Torununu kucağına alan bir anne için yaşlan­mış olması bir şey ifade etmez ve hayatının en mutlu da­kikalarını yaşar.

Gördüğünüz gibi, bizi mutlu eden ve devam eden olaylar, mutsuzluğa ve üzüntüye sebep olan olaylar ka­dar çoktur.

Bunları görebilmek, yaşayabilmek ve anlamak yine insanın elinde olan bir durumdur. Kendimizi derin boş­luklara ve bilinmezliklere atmak yerine; hayatımızda de­vam eden ve bizi mutlu kılacak olaylara bakmak insan için çok daha hayırlı olacaktır.