Mi’râc Gecesi Neler Oldu?

By | 20 Kasım 2014

mirac-gecesi-neler-olduMescid-i Haram’dan Mescid-i Aksâ’ya gidiş: O gece Sevgili Peygamberimiz (sav) Kâbe’de (Beytullah) Hatîm mevkiinde yatmakta iken, Cebrâil (as) gelip mübarek göğüslerini yardı, kalbini zemzem suyu ile yıkadı. Sonra da içini iman ve hikmetle doldurup eski hâline getirdi. Sonra beyaz bir binek olan Burak ile Mescid-i Aksâ’ya uçtular. Seyahatin bu kısmına ‘îsrâ’ denmektedir ki Kur’ân-ı Kerim’de aynı isimle anılan sûrede açıkça anlatılmaktadır.

Mescid-i Aksâ’da Efendimiz (sav) bütün Peygamberlere (veya ruhlarına) imam olup namaz kıldırdı. Bu sebeple de O’na (sav) ‘İmâmü’l-enbiyâ’ (Peygamberlerin imamı) ünvanı verildi. Bu imam oluş, aynı zamanda onların dinlerinin asıllarına varis olduğunu da ifade ediyordu. Yine orada kendisine su, şarap ve süt takdim edildi. O, fıtrî ve tabiî olan sütü tercih etti. Bu ise ümmetinin doğru yola iletildiğini ifade ediyordu.

Göklere seyahat: Seyahatin bundan sonrası, yine Hz. Cebrâil’in (as) rehberliğinde Mi’râc isimli bir vâsıta ile göklere doğru devam etti. Peygamber Efendimiz (sav) Mi’râc hakkında şöyle buyurmuştur: “Ben Mi’rac’dan daha güzel bir şey görmüş değilim”

(Mi’rac, bir nevi semavî asansördür. Ölenlerin ruhları gökyüzüne onunla yükseltilir. Bu yüzden ölülerin gözleri yukarılara, gökyüzüne doğru bakar) (Buhârî, Salât, 1; Müslim, îman, 259).

Bu seyahat esnasında yedi kat sema tabakaları geçildi. Her tabakada bir Peygamberle görüşüldü. Hz. Cebrâil (as) rehberliğinde yol alan Hz. Peygamber’in (sav) bu seyahat esnasında görüştüğü Peygamberler şunlardır: 1. kat semada: Hz. Âdem, 2. kat’taHz. İsa ve Hz. Yahya, 3. kat’ta Hz. Yusuf, 4. kat’ta Hz. İdris, 5. kat’ta Hz. Harun, 6. kııt’ta Hz. Musa ve 7. kat’ta Hz. İbrahim (aleyhimüsselâm).