Dünyadan Yüz Çevirmek/Zühd

By | 20 Kasım 2014

İnsan Bu Dünyada Son Derece Âciz Ve NoksandırEbu Zerr (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre, Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Dünyadan yüz çevirmek demek, kişinin helal olan şeyleri kendisine haram kılması ve malı bırakıp atması demek değildir. Fakat gerçek anlamda dünyadan yüz çevirmek, ellerinde bulunan şeylere Allah katında bulunan nimet ve imkânlardan fazla güvenir olmaman ve başına gelen bir musibetten dolayı elde edeceğin sevab, senin yanında o sıkıntıdan dolayı kaybettiğin maldan daha üstün olmalıdır.”
Ebu Hureyre (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:
“Rasullulah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’e:
– ‘Ey Allah’ın Rasulü! Bize ne oluyor ki! Senin yanmdayken kalplerimiz yumuşuyor, dünyayı istemiyoruz ve ahiret halkından olmaya çalışıyoruz. Fakat senin yanından çıkıp ailelerimiz arasına karışıp çocuklarımızın kokusunu aldığımızda kendimizi değişmiş buluyoruz’ dedik. Bunun üzerine Rasulullah(sallallâhu aleyhi ve sellem):
– ‘Siz her ne vakit benim yanımdan çıktığınız şekilde olsaydınız melekler sizi evlerinizde ziyaret ederlerdi ve yollarınız üzerinde sizinle tokalaşırlardı’ buyurdu.”
Sehl b. Sa’d es-Sâidî (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:
“Bir adam bir gün Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem)’in yanına gelip ona:
– ‘Ey Allah’ın Rasulü! Bana yapabileceğim öyle bir amel göster ki ben onu işlediğim zaman beni Allah sevsin ve insanlar da sevsin’ dedi. Bunun Üzerine Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem):
– ‘Dünyaya rağbet gösterme ki Allah seni sevsin ve insanların ellerinde bulunan nimet ve imkânlardan yüz çevir ki onlar da seni sevsin’ buyurdu.”