Cübbeli Hoca Korunmuş Sır

By | 20 Kasım 2014

cübbeli-hoca-korunmuş-sır-Cübbeli Ahmet hocanın kaleme aldığı kendi sohbetlerinden derlediği bir çok kitabı gibi daha önceden yazılmış alimlerin risalelerinide tekrar kaleme alarak bizlere ulaştırdığı eserleride bulunmaktadır. Cübbeli Hoca Korunmuş Sır kitabıda bu tarz bir kitaptır. Cübbeli Hoca Korunmuş Sır kitabı yeni çıkan külliyatının içinde bulunan bir kitap olmasıyla birlikte sadece kendi başınada en çok tercih edilen kitaplardan biridir.

Cübbeli Hoca Korunmuş Sır kitabını naklettiği 2 büyük alimin 2 önemli risalesi şunlardır;

Bunların ilki, Kayseri’de türbesi bulunan meşhurZeyne’l-Âbidîn Ali el-Kayserî Hazretleri’nin torunu olarak hicrî sene 995’de Kayseri’de doğmuş olup, daha sonra sene 1030’da Medîne-i Münevvere’ye hicret eden, orada bir sene ikāmet ettikten sonra İstanbul’a dönerek dokuz sene orada ilim ve takvâ neşri ile meşgul olup daha sonra sene 1040’da tekrar Medîne-i Münevvere’ye hicret ederek orada hizmet eden ve nihâyet orada vefat ederek Cennetü’l-Bakî‛’de defnedilen büyük âlim Seyyid Ebû Bekr Muhammed Hilmî el-Üsküdârî(Rahimehullâh)ın oğlu olan ve daha sonra kendisi Medîne-i Münevvere’de hanefîlerin müftüsü tâyin edilen Esad el-Medenî(Rahimehullâh)a âitRisâletü’l-müselseli’l-mûsile ile’l-vâsıtati’l-uzmâ ile’l-Hazreti’l-Aliyye” isimli eserdir.

 İkincisi ise Halep müftüsü olan büyük fakîh Şeyh Muhammed Ebu’l-Yümn el-Betrûnî el-Halebî el-Hanefî (Rahimehullâh)a âit olan “el-Fecrü’t-tâli fîzikri’s-Seyfi’l-Kāti ve’s-Sirri’l-Masûn ve’d-Dürri’l-Meknûn” isimli risâledir.cübbeli-hoca-korunmuş-sır

Cübbeli Hoca Korunmuş Sır kitabında uzun uzun açıklanarak anlatılan hızb-i şerîf ile büyük Alimler dahil bir çok kişi başlarına gelen bir çok musibet ve belalardan korunmuş ve kurtulmuşlardır. Kitapta hızb-i şerîf dualarının nasıl okunacağı ve uygulanacağıda anlatılmaktadır. Ayrıca Cübbeli Hoca Korunmuş Sır kitabının yanında korunma muskasıda heddiye edilmektedir. Cübbeli Hoca Korunmuş Sır kitabı özel bir kutu içinde kitap ve muska set halinde okuyacılara ulaşmaktadır.

Cübbeli Hoca Korunmuş Sır kitabını ihvan.com.tr online alış veriş sitemizdende güvenle sipariş verebilir, kitabınız 1 günde evinize teslim edilir.