Melekler Ve Mahiyeti

By | 17 Eylül 2014

melekler var mı1. Meleklerin mahiyeti nasıldır?

Melekler, Allahu Teâlâ’nın yarattığı ruh gibi, nurânî varlıklardır.

2. Meleklerin görevleri nelerdir?

Meleklerin bir kısmı devamlı Allah’a ibadet ve zikirle meşgul olur. Bir kısmı da yerde ve gökte kendilerine verilen özel görevleri yerine getirir.

3. Büyük melekler hangileridir ve görevleri nelerdir?

Büyük melekler:

Cebrail; Cenab-ı Hakk’ın vahiy ve kelamını peygamberlere tebliğle görevlidir.

Mîkâil; kainattaki bazı olayların, mesela rüzgarın, yağmurun, ekinlerin, deprem, yangın ve sel felaketlerinin vb. tabiat olaylarının meydana gelmesinde görevlidir.

Azrail (Melekü’l-Mevt) ölüm meleğidir, cesetlerden ruhların alınmasıyla görevlidir.

İsrâfil; kıyametin vukuu ve insanların yemden dirilmeleri hususunda sûra üflemekle görevlidir.

Hafaza Melekleri veya Kirâmen Katibin Melekler;  insanla devamlı beraber olan kâtip (yazıcı) meleklerdir ki, birisi insanın güzel amellerini, diğeri de kötü amellerini kaydeder.

Münker – Nekir Melekleri  kabir suali ile görevlidirler. Ancak, meleklerin mahiyet ve görevlerinin ne olduğunu en iyi bilen; elbette ki, onları yaratan ve görev veren Allahu Teâlâ’dır.

4. Meleklerin varlığına inanmanın dini hükmü nedir?

Meleklerin varlığına inanmak, amentünün esaslarından olup, farzdır. İnkâr eden dinden çıkar.