Kusmuk Necis Değildir Abdesti Bozmaz

By | 5 Kasım 2014

kusmuk-necis-degildir-abdesti-bozmazBen İbn Useymin Hocaefendiye (rh. a): Kusmuk necis midir, abdesti bozar mı? diye sordum. Şöyle cevap verdi: En doğru görüşe göre abdesti bozmaz ve abdesti bedenden çıkan maddelerden sadece ön ve arka organlardan çıkan pislikler bozar. Çünkü diğer şeylerin abdesti bozduğuna dair hiçbir şer’i delil yoktur. Kusmuğun necis olup olmamasına gelince; âlimlerin büyük çoğunluğu necis olduğu görüşündedir. Fakat ben buna hiçbir delil bulamadım. Her şeyde aslolan da, necis olduğuna dair bir delil bulunmadığı sürece temiz olmasıdır. Bunun idrara ve dışkıya kıyas edilmesi de mümkün değildir; çünkü tiksindirici ve pis kokulu olma yönlerinden birbirinden tamamen farklıdırlar. Onun iç n arkadan çıkan gaz abdesti bozarken geğirme bozmaz. Oysa ikisi de mideden çıkmadır . Bu da mideden çıkan şeylerin necis olmadığını göstermektedir. Yoksa aralarında bir fark olmaması gerekirdi. Ancak şunda şüphe yok ki; ihtiyat ondan uzak durmayı, elbiseye veya bedene bulaşanı yıkamayı gerektirir.