Yağmur İsteme (İstiska) Namazının Kılınış Şekli

By | 5 Kasım 2014

yagmur-isteme-istiska-namazinin-kilinis-sekliAbdullah ibn Zeyd (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:
“Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) namazgaha çıkıp kıbleye karşı dönüp dua ederek yağmur isteğinde bulundu ve elbisesini ters çevirdi. İki rekat namaz kıldırdı. Bu iki rekatı kıldırırken kıraati açıktan okudu.”

İstiskâ’: “Su istemek” anlamına gelir. İhtiyaçları olup su bulamayanların, geniş alanlara çıkıp duâ ve yakarışta bulunarak yüce Allah’tan yağmur niyaz etmelerine İstiskâ’ yağmur isteme duâsı, bu niyaz esnasında kılınan namaza da istiskâ namazı denir.
Yağmur duâsının meşru oluşunda, bütün alimler görüş birliğine varmışlardır. Meşruiyeti, Kitap ve sünnetle sabittir. Kitaptan delili; “Ey kavmim! Rabbinizden bağışlamasını dileyin. Sonra da tevbe edin ki, size gökten bol bol yağmur göndersin” (Hûd: 11/52) ile “Dedim ki: Rabbinizden bağışlanma dileyin. Doğrusu O, çok bağışlayandır. Size gökten bol bol yağmur indirsin”
Burada Hûd ile Nûh peygamberlerin, duâ ve istiğfar konusundaki tavsiyeleri kendi ümmetlerine ise de, Allah’ın ve Rasulü’nün bunu reddetmemesi, onlara ait olan hükmün bizim için de geçerli olmasını gerektirir.
Üzerinde durduğumuz hadisler, sünnetten olan delillerdir.
Hz. Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem), yağmur duâsı için boş bir araziye çıkmıştı. Yağmur duâsında iki rekat namaz kılmıştı. Bu namaz sırasında kıraati açıktan okumuştu. Halka namazdan önce hutbe vermişti. Elbisesini ters çevirmişti.
Yağmur İsteme Namazı ile ilgili bir çok hadis vardır. Bunlardan bir kısmı, “İman Bölümü”nde ‘Peygamberlerle ve Salih Kimselerle Tevessül Etmek’ bahsinde geçmişti.