Kadınların Özel Günlerinde Okunacak Duâ

By | 10 Haziran 2015

kadinlarin-ozel-gunlerinde-okunacak-duaEnes Bin Malik (R.A.), Resûlullâh (S.A.V.) Efendimizin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: Kim:
100 defa “lâ ilâhe illallah”
100 defa “sübhânallâh” ve
100 defa da “Allahü Ekber” derse,
Bu duâ ve zikirler kendisi için, on köle âzât etmiş ve yedi deve kurban etmiş sevâbı kazandırır. Hattâ bunlardan daha sevablıdır okuduğu duâ ve zikirler.” buyrulmuştur.
Ey Hanım Kardeş! Sen seccâdenin üzerine oturup yüz defa “lâ ilâhe illallâh” 100 defa, “sübhânallâh” 100 defa “Allahü Ekber” diyeceksin ve demelisin. Bu sana paran ile on tâne köle almışsın ve sonra onları Allâh rızâsı için âzâd etmişsin sevâbma eşit sevâb kazandırıyor. Ve ayni zamanda yedi tâne deveyi kurban etmiş Allâh için dağıtmış sevâbı da kazandırıyor.
Öyle ise, belirli günlerdeki özel hâlinde namaz vakitlerinde seccâdenin üzerine otur bu duâ ve zikirleri oku. Böyle duâ ve zikir okumak câiz biliyorsun.
Bu dört cümle hakkında Sevgili Peygamberimiz yine şöyle buyurmuşlardır:
1. “Her teşbihinize sadaka sevabı vardır.
2. “Her tekbirinize sadaka sevâbı vardır.
3. “Her tahmîdinize sadaka sevabı vardır.
4. “Her tehlîle sadaka sevâbı vardır.”
Ey Kardeş! Sana açıklamak isterim ki;
1. Teşbih, “Sübhânallâh” demektir.
2. Tekbir, “Allahü Ekber” demektir.
3. Tahmid, “Elhamdülillâh” demektir.
4. Tehlil, “Lâ ilâhe illallah” demektir.
Yine Resûlullah Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:
“Şu 4 şeyin terazide ağır gelmesi ne hoş, ne güzeldir;
1. “Lâ ilâhe illallâh”dır.
2. “SübhânaIIâh”dır.
3. “Elhamdülillâh”dır.
4. “Allâhü Ekber”dir.
Ey Kardeş! Sana, okuyacağın dualardan elde edeceğin sevâb ve ma’nevî kazancı yazmış ve açıklamış bulunuyorum.
DİKKAT:
Bu duâlar, her müslümanın kadın olsun erkek olsun okuyacağı faziletli ve sevâblı dualardır. Bu duâlar, umûmî olan (genel olan) dualardır. Okuyan herkes aynı sevâba erecektir.
Bizim bu özel bölümde bu dulları açıklama getirişimiz, ibâdetinde olan müslüman hanım kardeşlerimize bir nebzecik hizmette bulunmak ve onlara hayır yolunda rehberlik etmek niyye- tinden ileri gelmiştir. Özel hallerinde namaz kılamadıkları için sevâbdan mahrum kalmasınlar diyedir. Bu halde namaz yerine yapabilecekleri ve okumaları eliz olan bu dul ve zikirler için açıklamalar getirmiş bulunmakla yararlı olduğumuza inanıyoruz.
Ayrıca 33 defa “Sübhânallâh”, 33 defa “Elhamdülillâh”, 33 defa “Allâhü Ekber”,
1 defa da “Lâ ilâhe illallâhü vahdehü lâ şeri- keleh” duâ ve zikrini okuması için, Hz. Peygamber (A.s.) Efendimiz, kızı Hz. Fatıma’ya tavsiye buyurmuştur. Bu bilgileri elinizdeki bu kitabımızda okudunuz sanırım.
Bütün bu açıklamalarımız, bu duâ ve zikirletin yapılmasındaki sevâbm çokluğunu ve elde edeceğimiz mâ’nevî kazancın çokluğunu anlatmak içindir.