Dört Mezhebe Göre İtikaf – 7

By | 10 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-itikaf-7– Itikâftaki kimse geceye kadar konuşmazsa mekruh olur. Bunda icma vardır.f) Şafiî şöyle diyor: “İtikâf yapan kimse konuşmamayı adak yapsa bile konuşur. Bundan dolayı ona kefaret gerekmez.”

– Itikâftaki kimse için namaz kılmak, kıraat ve zikirde bulunmak müstehaptır. Bunda icma vardır.
Kur’an, hadis ve fıkıh okumak hususunda ihtilaf vardır:
Malik ve Ahmed b. Hanbel’e göre itikâfta bunlarla meşgul olmak müstehap değildir. Ebu Hanife ve Şafiî’ye göre müstehaptır.
Malik ve Ahmed b. Hanbel’e göre müstehap olmamasının sebebi şudur: Itikaf, Kur’an üzerinde ve zikirde söylenen şeylerin anlamları üzerinde düşünerek kalbi basiret nuru üzere toplamak gayesiyle bir kimsenin kendisini bir yere hapsetmesidir. İtikâf ibadetinde böyle olmak gerekirken kalbi buna münasip olmayan şeylerle meşgul etmek uygun olmaz.

– İtikâf yapan kimenin halktan tamamen kopmaması, varsa sanatını yaparak kazanmayı terk etmemesi gerekir.