Dört Mezhebe Göre İtikaf – 4

By | 10 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-itikaf-4– Peşpeşe iki günü itikâf etmeyi adayan kimseye iki günün arasındaki geceyi de itikâf etmesi gerekmez. Bu, Malik, Şafiî ve Ahmed b. Hanbel’e göredir. Ebu Hanife’ye göre ise iki gün ve iki gece itikâf etmesi gerekir. Şafiî mezhebindeki alimlerin çoğuna göre de böyledir.

– itikâftaki kimse tuvalet ihtiyacı ve yeme-içme ihtiyacı dışında bir maksatla itikâfta bulunduğu yerden dışarı çıktığı takdirde bu süre yarım günden çok olmadıkça itikâf batıl olmaz.

-Tuvalet ihtiyacı, cünüplükten gusletmek gibi mutlaka dışarı çıkmayı gerektiren ihtiyaçlar için itikâf edilen yerden çıkmak ittifakla caizdir.