Kadın, Kocasından İzin Almadan Anne-Babasına Gidebilir Mi?

By | 28 Ocak 2015

kadin-kocasindan-izin-almadan-anne-babasina-gidebilir-mi  Fıkıh kitaplarında kocanın, hanımının anne- baba ve akrabalarım ziyaretini yasaklayamayacağı  kaydedilir. Çünkü sıla-i rahim farz olduğundan, erkek, hanımının bu farzı işlemesini engelleyemez.  Kadının yakın akrabası annesi veya babası olunca bunlar Müslüman olmasalar dahi kocanın onları  ziyaret etmek için çıkmasına izin vermelidir.
Anne-baba en değerli varlığımızdır. Onların hayatımızda apayrı bir yeri vardır. Kaç yaşında olursak  olalım, hep bir anne-baba özlemi içinde olduğumuzu hissederiz.Zaman olur, çoluk çocuğa kavuşur, iş güç  sahibi oluruz. Araya ne örerse girsin, ne onlara sevgimizde bir azalma olur, ne de o mübarek insanlara

olan ihtiyacımız azalır. Âdeta hayatımız onların varlığı ile hayat bulur.Kendimiz de anne-baba oluruz. Fakat hep onların hasreti burnumuzda tüter, fırsat buldukça gidip görmek, varsa ihtiyaçlarını gidermek, gönüllerini almak, ellerini öpmek isteriz.İşte bu doğal ihtiyacın, bu kopmaz sevginin ve bitmez hukukun Kur’ân ve sünnette önemli bir yeri vardır.
Kur’an, anne-babaya itaati Allah’a kulluktan sonra sayar. Peygamberimiz de hadislerinde Allah’ın rızasının anne-babasının rızasına bağlı olduğunu bildirerek onların haklarına riayet etmeyi tavsiye buyururlar.Gerek kadın, gerek erkek, kim olursa olsun her ikisinin de anne- babasına yapması gereken görevleri ve hizmetleri vardır.Bu hukuk, kişiler bekârken devam ettiği gibi, erkek veya kız evlendikten sonra da kopmadan sürüp gider.Erkek ev bark sahibi olduğu için anne-babasını ihmal edemez. Aynı şekilde kadın da kendi evini, kocasına olan hizmetini veya kocasının izin vermemesini ileri sürerek anne-babası ziyaretten uzak kalamaz.Dünyaya ait hiçbir iş ve meşguliyet anne-babayı ziyaretin önüne geçemez, onların hukukunu ihmale sürükleyemez.
Sılâ-i rahim dediğimiz akraba hukuku farz bir ibadettir. Yani namaz kılmak, oruç tutmak, haram işlememek nasıl bir farz ise, akraba hukukunu gözetmek de öyle bir farzdır.Bunun içine anne-baba girerse işin önemi daha da artar. Erkek olsun, kadın olsun, bu farzı ihmal ettikleri sürece çok önemli bir hukuku çiğnemiş, kulluk vazifesini hakkıyla yapmamış olur.Böyle bir konuda erkek hanımının engellemelerine sığmamayacağı gibi, kadın da beyinin izin vermemesini bahane olarak gösteremez.Çünkü Müslüman erkek ve kadın bunları önemli bir görev ve hak olarak bilir, herhangi bir engelleme yoluna gidemez.
Fıkıh kitaplarında kocanın, hanımının anne-baba ve akrabalarını ziyaretini yasaklayamayacağı kaydedilir.Çünkü sıla-i rahim farz olduğundan, erkek, hanımının bu farzı işlemesini engelleyemez.