İstiğfar Duası

By | 15 Eylül 2014

Dua İle İlgili Hadislerİstiğfar Duası Arapça Okunuşu: Estağfirullah! Estağfırullah! Estağfırullah! el-azıym, el-kerim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel keyyum ve etubü ileyh tevbete abdin zalimin linef- sihi la yemlikli linefsihi mevten ve la hayaten ve la nüşüra. Ve es’elühüt- tevbete vel mağfirete vel hidayete lena innehu hüvet tevvabür rahıym.

İstiğfar Duası Türkçe Manası Anlamı: Erhamerrahimin, Ya Erhamerrahimin, Ya Erhamerrahimin!
Eğer benim elimden, ayağımdan, gözümden, kulağımdan, dilimden ve bütün azalarımdan bilerek bilmeyerek kelime-i küfür ve fı’li küfür, günah, isyan, hata, şirk ve malayani sadır oldu ise ben onların cümlesine tevbe ettim, pişman oldum. Bir daha yapmamaya azmü cezmü kasd eyledim. Peygamberlerin evveli Adem Safiyullah, ahiri, bizim Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (sallallahu aleyhi vessellem) Efendimiz ’dir.

Bu ikisi arasında gelip geçen Peygamberler haktır ve gerçektir. Cümlesine inandım, iman ettim. Dilimle ikrar, kalbimle tastik ettim.