İslam’ın İnanç Temelleri Nelerdir?

By | 1 Haziran 2015

islamin-inanc-temelleri-nelerdirİmânın esâs temeli (iki kökü) vardır; yâni Müslümanlık, iki inanç temeli üzerine kurulmuştur:
1- Allah’tan başka ibâdet edilecek İlâh yoktur.
2- Muhammed (aleyhisselam) Allah’ın Peygamberidir.
îmân ve İnançla ilgili bu iki özet temel, Tevhîd Kelimesi: “Lâ ilâhe illallah Muhammedür-Resûlullâh”’m ifâde ettiği mânâdır. Şehâdet Kelimesi: “Eşhedü enlâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve RasûIüJT’de bu özeti (Tevhid kelimesinin özetini) ifâde eder.
Tevhîd ve Şehâdet kelimeleri, îmânın en kısa sembol ifâdesinin işâretidir. Bu kısa îmâna “İcmâlîîmân” (kestirme, toplu/özet îmân demektir.) Bu iki cümlede, inanılması gereken îmânın bütün temel esâsları yer almakta olup ve îmânın özet olarak ifâde edilen ilk mertebesi, ilk basamağıdır.
İcmâlî îmân, kısaca şöyle de târif edilir: “Allah’ı ve O’ndan geleni tasdîk etmektir. Buna (kalb ile tasdîk/kabul, dil ile ikrar etmek, söylemektir.)” sözleri kolay anlaşılsın için eklenir.