Tag Archives: islam inanç esasları soruları

İslam’ın İnanç Temelleri Nelerdir?

İmânın esâs temeli (iki kökü) vardır; yâni Müslümanlık, iki inanç temeli üzerine kurulmuştur: 1- Allah’tan başka ibâdet edilecek İlâh yoktur. 2- Muhammed (aleyhisselam) Allah’ın Peygamberidir. îmân ve İnançla ilgili bu iki özet temel, Tevhîd Kelimesi: “Lâ ilâhe illallah Muhammedür-Resûlullâh”’m ifâde ettiği mânâdır. Şehâdet Kelimesi: “Eşhedü enlâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve RasûIüJT’de… Read More »