Dört Mezhebe Göre Cenaze Namazı – 5

By | 1 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-cenaze-namazi-5 – Cenaze namazını kılamayan (dilerse kabire konulduktan sonra) kabirde iken namazı kılar. Bunda ittifak vardır. Kabir üzerine ne zamana kadar namaz kılınabilir?

Bu hususta İmam Şafiî’nin mezhebinde ihtilaflı görüşler vardır: Bir ay süre ile kılınabilir, denmiştir. Ahmed b. Hanbel de böyle demiştir. Ceset çürümedikçe kılınabilir, denmiştir. Sonsuza kadar kılınabilir, denmiştir. En sahihi cenaze öldüğünde kendisine namaz farz olan birisi idiyse kabrine namaz kılmanın sahih olmasıdır.

Ebu Hanife ve Malik’e göre kabre namaz kılınmaz. Ancak kabre konulmadan evvel namazı kılınmadığı takdirde kılınabilir.
– Başka bir yerde ölenin cenaze namazını kılmak Şafiî ve Hanbelî mezheplerinde caizdir. Ebu Hanife ve Malik’e göre bu caiz değildir.