İmân Ve İslâm Ya Da Mü’min Ve Müslüman

By | 3 Haziran 2015

iman-ve-islam-ya-da-mumin-ve-muslumanİmân, inanmak demektir. İslâm, inandığını yerine getirmek, itâat etmek demektir. Mü’min, inanmış kimseye denir. Müslüman, dînî emirleri yerine getiren, itâat eden boyun eğen kimse demektir.
Din ölçüsüne göre mü’min ile müslüman, imân ile İslâm aynı anlamda kullanılan kelimelerdir. Her mü’min, müslümandır, her müslüman da mü’mindir.
İslâm, Allâh’tan geleni kabul edip boyun eğmek, Allah’tan gelen emir ve yasakları seve seve kendi gönül rızası ile yerine getirmekdir. Bu ma’nâda her müslim, mü’min, her mü’min de müslimdir.
îmân ve İslâmın şartları öğrenildiği zaman, bu kelimelerin ma’nâsı da kendiliğinden anlaşılmış demek olacaktır.