Dört Mezhebe Göre Arazi Mahsulünün Zekatı

By | 3 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-arazi-mahsulunun-zekati– Mezhep imamları (arazi mahsulünde) nisabın beş vesk -ki bir vesk 60 sa’dır- olduğunda ve verilecek zekât miktarının onda bir olduğunda ittifak etmişlerdir. Bu miktar arazinin yağmur veya nehir suyu ile (masrafsız) sulanmasına göredir. Şayet arazi su çekerek, dolapla veya ücret ödeyerek sulanıyorsa verilecek zekât miktarı yirmide birdir.

– Hanefî dışındaki mezheplerde arazi mahsulatının zekâtında nisap dikkate alınır. Hanefî’de ise bunda nisap yoktur. Az olsun çok olsun araziden elde edilen malda onda bir oranında zekât vardır. Kadı Abdulvehhab diyor ki: “Ebu Hanife bu sözü ile icmaa muhalefet etmiştir