Dört Mezhebe Göre Arazi Mahsulünün Zekatı – 3

By | 3 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-arazi-mahsulunun-zekati-3– Zeytinden zekât vermek hususunda ihtilaf edilmiştir:
Ebu Hanife’ye göre zeytinden zekât verilir. Malik’ten bu hususta iki rivayet olup meşhur olanı Hanefî gibidir. Zeytinden zeki verecek kimse isterse yağından, isterse zeytinden verir. Şafiî’den de iki rivayet vardır. Hanbelî’de de iki rivayet olup makbul olanı zeytinde zekâtın olmamasıdır.
– Pamukta ittifakla zekât yoktur. Ancak Ebu Yusuf pamukc. da zekât olduğunu söylemiştir.

– Bal hususunda ihtilaf vardır: Ebu Hanife ve Hanbelî’ye göre balda onda bir oranında zekât vardır. Malikî’de ve Şafiî’ni’ yeni kavlinde -ki tercih edilen de budur- zekât yoktur.
Balda zekât olduğunu söyleyen Hanbelî ve Hanefî arasında da ihtilaf vardır. Ebu Hanife’ye göre baldan zekât vermek için öşür arazisi olmayan yerde elde edilmesi gerekmektedir. Hanbelî’de ise balın elde edildiği araziye bakılmaksızın zekât vermek gerekir. Bu iki mezhep arasında nisab hususunda da ihtilaf vardır: Hanbelî’ye göre Bağdat ölçeği ile 360 rıtl balda zekât vermek için nisabtır. Ebu Hanife’ye göre az olsun çok olsun balda onda bir zekât gerekir.