İki Bayram Namazı

By | 5 Kasım 2014

bayram-namaziiAbdullah ibn Ömer (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:
“Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem), Ebu Bekr ile Ömer; Ramazan bayramı namazı ile Kurban bayramı namazım, (bayram) hutbesinden önce kıldırırlardı.”
Bayram demektir. Bu kelime, “avdet” kelimesinden alınmıştır. Avdet ise dönmek demektir. Bayramlara denilmesinin sebebi, bazı alimlere göre; her sene tekerrür ettiği içindir. Bazılarına göre ise bayramlarda sevinç tekerrür ettiği için onlara bu isim verilmiştir. Bazılarına göre ise bayramların dönüp gelmesiyle onlara erişenlere imkân sağladığı için bu isim verilmiştir.
Müslümanların, birisi Ramazân’dan sonra “Fıtr Bayramı” ve diğeri de Zilhicce’nin 10. günü başlayan “Kurban Bayramı” olmak üzere iki bayramı vardır.Câbir ibn Abdullah (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:
“Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) ile birlikte bayram günü namazda hazır bulundum. Hutbeden önce ezânsız ve kametsiz olarak namaza başladı. Sonra Bilâl’e dayanarak ayak üstü durup Allah’a karşı takva üzere bulunulmasını emretti, Yüce Allah’a itâate teşvik ederek halka vaaz ve haürlatmada bulundu. Sonra yürüdü. Kadınların bulunduğu tarafa gelince onlara da vaaz ve hatırlatmada bulundu. Sonra da onlara:
– ‘Sadaka verin. Çünkü siz kadınların çoğu, cehennem kütüğüdür’ bu
yurdu. Kadınlann en hayırlılarından ve yanaldan kırmızımtırak olan biri ayağa kalkıp:
– ‘Ey Allah’ın Rasulü! Kadınların çoğu niçin cehennem kütüğüdür?’
diye sordu. Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem):
– ‘Çünkü siz kadınlar; hâlinizden çokça şikâyet eder, kocalarınızın nimetine karşı nankörlükte bulunursunuz’ diye cevap verdi.
Râvî der ki: Bunun üzerine kadınlar kendi süs eşyalarını sadaka olarak vermeye başladılar. Bilâl’in elbisesinin içine küpelerini ve yüzüklerini atıyorlardı.”Kadınların verdikleri sadaka, fıtır sadakası değil, mutlak manada bağıştır. Kadınların hemen o anda ellerindekini bağışlamaları, onların kocalarından izin almadan kendi mallarını sadaka olarak vermelerinin caiz olduğunu göstermektedir.