Hz Ukkaşe (r.a) Efendimizin Şirkten Korunma Hizbi

By | 8 Ekim 2014

şirkBismillahirrahmanirrahim
Allah’ım! Sana olan inancıma, ben farkına varmadan şüphe girmişse, buna tevbe ediyor ve içtenlikle La ilahe illallah Muhammed’ür Resulullah (Allah’dan başka ilah yok, Muhammed’de O’nun elçisidir. diyorum.
Allah’ım! Sana olan teslimiyetime, ben farkına varmadan küfür girmişse, buna tevbe ediyor ve içtenlikle La ilahe illallah Muhammed’ür Resulullah diyorum.Allah’ım! Sana olan Tevhid inancıma, ben farkına varmadan şirk karışmışsa, buna tevbe ediyor ve içtenlikle La ilahe illallah Muhammed’ür Resulullah diyorum.Allah’ım! Hakkındaki bilgime, ben farkına varmadan teşbih (Allah’ı, yaratıklarına benzetme) karışmışsa, buna tevbe ediyor ve içtenlikle La ilahe illallah Muhammed’ür Resulullah diyorum…
Allah’ım! Amelime, ben farkına varmadan riya ve ucub karışmışsa, buna tevbe ediyor ve içtenlikle La İlahe illallah Muhammed’ür Resulullah diyorum.Allah’ım! Büyük ve küçük günahlardan ben farkına varmadan kalbime nifak girmişse, buna tevbe ediyor ve içtenlikle la ilahe illallah Muhammed’ür Resulullah diyorum.Ey Diri, ey Evreni koruyan, Ey gökleri ve yeri yaratan, ey Celal, Kemal, Azamet, Saltanat ve İkram sahibi olan Allah’ım! Ben imanımı gerçekten yeniliyor ve içtenlikle La ilahe illallah Muhammed’ür Resulullah diyorum.
Allah’ım! İşlerimi düzenle, hallerimi güzelleştir. Beni; fakirlik, bela, kaza ve veba eleminden, düşmanların, insanları saptıran şeytanların ve daima kötülüğü emreden nefs-i emarenin şerrinden koru.Allah’ım! Beni sana kulluk eden iyilerden ve sana şükredenlerden eyle. Dini ve dünyevi bütün işlerimizde düzenliliği kolaylaştır, hayırdan olan muratlarımızı yerine getir. Büyük ve küçük günahlardan oluşan şer ve isyanları da bizden uzak kıl.Gerçeğe ulaşmış alim ve ariflerin arasında ünlü; ilim ve marifet nurları ile kalbimi nurlandır. Ömrümün sonunda ruhum bedenimden ayrılırken beni Eşhedü en lailahe illallahü vahdehü la şerike lehü ve Eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh (Tanıklık ederim ki; Allah’tan başka ilah yok, O tektir ve eşi yoktur. Gene tanıklık ederim ki, Muhammed, O’nun kulu ve elçisidir.) demeyi başaracak iman nurları ile kalbimi nurlandır. Yüce Allah’ın salat ve selamı Peygamberin, Ev halkının (ehli beyt) ve bütün arkadaşlarının üzerine olsun. Ey göklerin ve yerin yaratıcısı; Celal, Beka, Azamet ve İkram sahibi Allah’ım!

Rahmet’in, İzzet’in ve Yüceliğinle dualarımı kabul et. Allah’ım Amellerimiz çok az, ihtiyaçlarımız ise pek çok; Sen zengin ve cömert bir Rab’sin. Ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcısın.
Rabbimiz, Senden affını diliyoruz. Dönüşümüz ancak Sana’dır.
Günahlardan vazgeçme gücü ve itaatleri yapabilme kuvveti ancak yüce ve en büyük Allah tarafmdandır.