Dört Mezhebe Göre Küsuf Namazı – 3

By | 31 Mayıs 2015

dort-mezhebe-gore-kusuf-namazi-3 Ay tutulmasında cemaatle namaz kılmak mekruh mudur? Hanefî ve Malikî’de cemaatle sünnet değildir, namaz yalnız kılınır. Şafiî ve Hanbelî’de sünnet olan güneş tutulmasında olduğu gibi cemaatle kılmaktır. Kıraat (okuma) da sesli olur.

– Güneş tutulmasında cemaatle namaz kılındığı gibi tek olarak da namaz kılınır. Bunda ittifak vardır. Sevrî ve Muhammed b. Hasen’e göre imam namaz kıldığı takdirde cemaat de onunla birlikte kılar. Ancak (imamla birlikte olmakla beraber) bu durumda herkes tek başına kılar.

– Zelzele, yıldırım düşmesi, gündüzün hava kararması gibi, güneş tutulması dışındaki olaylarda namaz kılmak Hanbelî dışındaki mezheplerde sünnet değildir. Hanbelî’de ise (adı geçen olaylar kabilinden) her olayda namaz kılınır. Hz. Ali’nin zelzele olduğunda namaz kıldığı rivayet edilmiştir.