Abdest Nasıl Alınır?

By | 10 Haziran 2015

abdest-nasil-alinir-2Abdest Şöyle Alınır:
1. Niyyet edilir. “Eûzü-Besmele” çekilir.
2. Üç defa eller temizce yıkanır.
3. Sağ elle ağıza su alınarak üç kere çalkalamak suretiyle ağız yıkanır, varsa fırça, misvakla veya (baş ve şehâdet parmaklarıyla) dişler oğularak temizlenir.
4. Üç defa da buruna sağ el ile su verilip, sol el ile sümkürülerek temizlenir.
5. Yüzün her yanı, üç kere yıkanır.
6. Önce sol el ile sağ kol, sonra da sağ el ile sol kol, dirseklerle beraber olmak üzere üç kere yıkanır.
7. Islak sağ elin içi ile başın dörtte biri meshedilerek sıvanır (sıvazlanır).
8. Islak ellerin küçük veya şehâdet parmaklarıyla kulakların içi, baş parmaklarla kulakların dışı, geri kalan üç parmağın dışıyla da ense meshedilerek sıvazlanır.
9. Önce sağ, sonra sol ayak, topuk bilekleriyle birlikte yıkanır. Böylece dört başı düzgün abdest alınmış ve tamamlanmış olur.