Dört Mezhebe Göre Hac – 5

By | 9 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-hac-5– Bir kimseye kendisini hac yolunda koruyacak birisine ihti­yaç duyması halinde Malikî mezhebi dışındaki mezheplerce hac farz olmaz. Malikî’ye göre bu ihtiyaç az bir süre için olup zarar vermeyecek ise ve bir hainliğe uğramayacağından emin ise haccet­mek lazım olur.

– Daha çok güvenli olduğu takdirde deniz yolu ile gitmek hacı için vacip olur mu? Bu durumda Şafiî dışındaki mezheplerce hac farz olur. Şafiî’nin de iki kavli olup bunların en makbulu vacip olmasıdır.

– Kadına kendisini güven içinde hissettirecek kocası veya mahreminden birisi beraberinde hacca gitmedikçe haccetmek lazım olmaz. Hatta Ebu Hanife ve Malik “Kadın yanında bu sözü edilen­lerden birisi bulunmadıkça haccetmesi caiz olmaz” demişlerdir.

Ancak kadın bir kadın topluluğu içerisinde olduğu takdirde haccetmesi caiz olur. Şafiî: “Kadın için güvenilir kadınlarla beraber haccetmek caiz olur” demiştir. İmla isimli eserde: “Yanında bir ka­dınla birlikte hacceder” denmiştir.Yine Şafiî’den yol güvenli oldu­ğu takdirde yanında kadınlar olmasa da kadının haccetmesi caiz olur, görüşü rivayet edilmiştir.