Dört Mezhebe Göre Hac – 2

By | 9 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-hac-2– Kendisine haccetmek lazım olup ta haccetmeyen ve hac borcunu eda etme imkanı bulamadan ölen kimseden ittifakla hac borcu düşer. Haccetme imkanı bulduktan sonra haccetmeden ölen kimseden hacc borcu düşmez. Bu Şafiî ve Ahmed b. Hanbel’e göredir.Vasiyet etsin etmesin tıpkı borcunun ödenmesinde olduğu gibi masraf malının tamamından ödenerek bir başkası onun adına hacceder.
Ebu Hanife ve Malik’e göre ise hac ölmekle düşer.Varislere ölen kişi namına hac lazım gelmez. Ancak bunu vasiyet etmiş ise

malının üçte birinden (gerekli masraf karşılanarak) birisine onun adına hac yaptırılır.
Ölen kişi adına birisine hac yaptırılacağında (bu görevi yapacak kişi) nereden gönderilir? Bu hususta ihtilaf vardır:
Ebu Hanife ve Ahmed b. Hanbel’e göre memleketinden, Malik’e göre nereden (gönderilmesini) vasiyet etmişse oradan Şafiî’ye göre Mikat’tan gönderilir.