Allâhın Subûtî Sıfatları Sekizdir

By | 3 Haziran 2015

allahin-subuti-sifatlari-sekizdirHayât, İlim, S emi, Basar, İrâde, Kudret, Kelâm, Tekvin.
1. Hayât; (Diri olmak) Allâh, hayât-ı Ebedî ile haydır/diridir.
2. İlim; (Bilmek) Yâni, Allâh Teâlâ’nın her şeyi bilmesi demektir.
3. Semî; (İşitmek) Allâh Teâlâ her şeyi işitir demektir.
4. Basar; (Görmek) Allâh Teâlâ her şeyi görür demektir.
5. İrâde; (Dilemek). Allâh diler ve dilediğini yapar. Kâinâtta/evrende olan her şey Allâh’ın dilemesiyle olur.
6. Kudret; (Her şeye gücü yetmek..)
7. Kelâm; (Söylemek) Allâh Teâlâ’nın söylemek sıfatı vardır.
8. Tekvin; (Yaratmak) Bütün varlıkların hakîki yaradanı Allâh Teâlâdır.
Allâh Teâlânın “Tekvin” sıfatının içine öldürmek, diriltmek, rızık vermek, nimete erdir-mek, azâba uğratmak gibi “Fiilî” sıfatları dâhildir. Hepsi “Tekvin” sıfatına girer.