Doğruyu Aramak ve Hakk Olanı Bulmak

By | 1 Ağustos 2019

însan, kendi içerisinde bir çekişme ve tezat içinde ol­muştur. Kafasını kurcalayan, aklına takılan, mantığına uymayan bazı konuları zihninde kurcalar, tasarlar ve ki­mi zaman boşluk ve gaflete düşmekten kendisini koru­yamaz.

Düşünmek, tefekkür etmek ve bununla birlikte Allah (cc)’ı teşbih etmek güzel bir haldir. Fakat sınırı aşma­mak, kaideyi bozmamak, kuralı ihlale teşebbüs etmemek kaydı ile.

Her insanın karşısına çıkan, neden, niçin ve nasıl so­rularına cevap bulamadığı anları olmuştur. Aklının ve mantığının derinliklerinde kaybolur gider de kendisi de anlayamaz.

Bize verilen bir ruhsat ve izin vardır. Görmek, duy­mak ve hissetmek gibi bize verilen usuller çerçevesinde yol aramak mümkündür. Fakat bunların dışında doğruyu bulmak adına bir çukura saplanmaktan kaçınılmalı.

Gaybı bilen Allah (cc)’a sığınılmalıdır.

İnsan doğruyu aramak adına çıktığı yolda, imanı ile Hakkı müşahede edecektir. Her nereye baksa ve her ne düşünse, O’nun azamet ve kudretini her yerde bulacak­tır.

Allah (cc)’ı teşbih etmekten kaçınsa dahi her yerde O’nun yüceliği tecelli edecektir.

Allah (cc)’a sığınarak ve her işimizi, yolumuzu, hali­mizi O’na teslim ederek hayatımıza devam edelim. Doğ­ruyu bulmak için çıkacağımız yolda, yanlışa bulaşmak­tan ve O’ndan uzaklaşmaktan yine Allah (cc)’a sığına­lım.