Bu Duâ 99 Derde Devâdır

By | 4 Haziran 2015

bu-dua-99-derde-devadirMa’nâsı: “Güç ve kuvvet yalnız ve yalnız Allâhü Teâlâ’nındır (Allâhü Teâlâ’dandır).” demektir.
İzâh: Ebû Hüreyre (R.A.)’m rivâyet ettiği Ha- dis-i Şerifde: Sevgili Peygamberimiz (S.A.V.) şöyle buyuruyor:
“Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh”
duası (99) doksandokuz derde devâdır; bu dertlerin en küçüğü üzüntüdür”
Bu mübârek duâyı okuyan kimsede hiç bir üzüntü, keder ve elem diye bir dert kalmaz.
Müslüman Kardeşim! Duâlar, bizim can sigortamızdır. Çok çok duâ okumaya alışalım. İnsanın göğsündeki daraltıyı, kalbindeki sıkıntıyı, gönlündeki üzüntü ve kederi hangi ilâç giderebilir? Hiç bir ilâç gideremez. Bu dertler ancak ve ancak sevgili peygamberimizin (Aleyhisselâm) yukarda okuduğumuz bize öğrettiği mübârek duâyı okuyarak giderebiliriz.
Sevgili Peygamberimiz (S.A.V.)’in mübârek duâsma dikkat edersek “99 derde devadır, bu dertlerden en hafifi, en küçüğü gönül sıkıntısı, gönül darlığı, elem ve hüzün üzüntüsüdür” buyuruyorlar.
“Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhiValiyyil’aziym” duasını okuyan kimsenin üzüntü ve kederi kendiliğinden izâle olur gider.
Yine Hz. Ali (R.A.) Efendimizin rivâyet ettiği bir hadis-i şerîfde sevgili Peygamberimiz (S.A.V.) Efendimiz, buyuruyor:
“Her kim ki, herhangi bir şeyden mahzun olup üzülürse (herhangi bir şey kendisini üzerse o üzüntünün gitmesi için):
“Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhiValiyyiVaziym’’ duâsını okusun. Emrini vermiştir. Demek ki bu duâ üzüntülerimizin gitmesi için bire bir devadır.
Yine diğer bir hadis-i şerîf de bu duâ hakkındadır.
Sevgili Peygamberimiz (S.A.V.) Efendimiz, buyuruyor:
“Allâhü Teâlâ’mn kendisine bir ni’met verdiği kimse; o ni’metin kendisinde devamlı kal-masını isterse çok çok “Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhiValiyyiraziym” duâsını okusun, emrini vermiştir.
Müslüman Kardeşim! İşte sizlere “Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh” duâsınm büyüklüğünü bildi¬ren üç tâne Hadîs-i Şerifi ma’nâlarıyla birlikte yazıp bildirdik. Niyyetimiz, sizlere sağlam bir bilgi vermektir.