Cibril Hadisi

By | 4 Haziran 2015

cibril-hadisi   Hz. Ömer (ra) şöyle anlatıyor:
“Bir gün Hz. Peygamber’in yanında bulunuyorken, hiçbirimizin tanımadığı, üzerinde yolculuk izi bulunmayan siyah saçlı, beyaz elbiseli bir adam geldi; dizlerim Hz. Peygamber’in dizlerine dayadı, ellerini de onun dizlerine koyarak oturdu ve şöyle sordu:
– İslâm nedir?
– Allah’tan başka ilah olmadığına, Muhammed’in Allah’ın rasülü olduğuna inanman; namaz kılman, zekât vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna gücün yettiği takdirde hacca gitmendir.
Bunun üzerine adam “Doğru söyledin!” dedi ve tekrar sordu:
– îman nedir?
– Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe ve kadere inanmandır.
Adam yine “Doğru söyledin!” dedi ve şöyle sordu:
– Peki, ihsan nedir?
– Allah’ı görüyormuşçasına O’na ibadet etmendir. Her ne kadar
sen O’nu görmüyorsan da O seni görüyor.” (Buhar! ve Müslim)
İmanın şartları. Peygamberimizin bir hadis-i şerifi olan, “Âmentü” de toplanmıştır. Her müslüman “Amentu’yü anlamı ile birlikte öğrenip bilmelidir.
“Amentü” şudur:
“Âmentü billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi ve’l-yevmiT-âhi- ri ve bi’l-kaderi hayrihi ve şerrihi minellâhi teâlâ ve’l-ba’sü ba’de’l-mevti hakkun. Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resûlüh.”
Türkçe anlamı:
“Ben; Allah’a, Allah’ın meleklerine, Allah’ın kitaplarına, Allah’ın peygamberlerine, Ahiret gününe, Kadere: iyilik ve kötülüğün Allah’ın yaratması ile olduğuna inandım. Öldükten sonra dirilmek hak’tır. Ben şahitlik ederim ki Allah’tan başka Tanrı yoktur. Yine şahitlik ederim ki Hz. Muhammed (sav) Allah’ın kulu ve peygamberidir.”
Bizler, itikadda Matüıidî mezhebine; amelde ise Hanefî mezhebine bağlıyız.