Allah’ın Yapınız Dediği Farzlar Üzerine

By | 3 Haziran 2015

allahin-yapiniz-dedigi-farzlar-uzerineSuâl: Allâh Teâlâ’nın yapınız diye emrettiği şeyler nelerdir?
Cevab: Farz, vacib, sünnet ve müstehab olan şeylerdir.
Suâl: Allâh’ın emirleri ne demektir?
Cevab: Yapınız diye emrettiği buyruklarıdır.
Farzlar, vacibler, sünnetler, müstehablar Allah’ın emirleridir. Yapılıp yerine getirilmeleri gereklidir.
Suâl: Farz, kaç kısma ayrılır?
Cevab: Farz, ikiye ayrılır: 1. Farz-ı Ayın, 2. Farz-ı Kifâye.
Suâl: Farz-ı Ayın neye denir?
Cevab: Yapılması her müslüman üzerine gerekli olan farzlardır. Beş vakit namaz kılmak. Ramazan ayında oruç tutmak, zengin olan müslumanların zekât vermesi ve hacca gitmesi gibi… Bu farzları her müslüman kendisi teker teker yapmakla görevlidir. Başkası tarafından yapılması câiz olmaz.
Suâl: Farz-ı Kifâye neye denir?
Cevab: Yapılması bütün müslümanlarım üzerine farz olup bir kısım müslümanlarm yapl ması ile diğer müslümanlarm günahdan kurtull dukları farzdır. Cenâze namazı, selâm ve meml lekete giren düşmanı kovmak gibi. Bir mahellel deki cenâzeyi kaldırmak tüm mahalle müslül manlarmm üzerine farzdır. Mahelleden üç bel kimsenin cenâzeyi kaldırması mahalle müslül j manlarmm üzerinden günahı ve cenâzeyi kail dırma borçluluğunu kaldırır. Bir kimsenin selâmı vermesi, bir kişinin de alması selâm borçlulul ğundan diğer müslümanları kurtarır.
Suâl: Farzı terkeden (işlemeyen)ler ne olur?
Cevab: Cehennem azabına uğrarlar, âhirette Cehennem ateşinde, cayır cayır yanacaklardır.
Suâl: Farza inanmayan, inkar eden ne olur?
Cevab: Farzı inkâr eden, dinden çıkar, kâfiri olur. Eğer tevbe etmezse Cehennemde devamlı olarak yanacaktır.
Suâl: Sünnet nedir?
Cevab: Sünnet Farz ve vâcibden ayrı olarak, Peygamber Efendimizin sürekli olarak işlediği veH bize işlememiz için emrettiği şeylerdir.
Sünnet ikiye ayrılır: Sünnet-i Müekkede, Sünnet-i gayr-ı Müekkede.
Sünnet-i Müekkede: Peygamber Efendimiz (Aleyhisselâm)’m devamlı olarak işlediği sünnet*!
İLMİHALİ by
İndir. Sabah ve öğle namazının sünnetleri gibi.
Sünnet-i gayr-i Müekkede: Peygamber Efendimiz (Aleyhisselam)’ın bazen terkettiği sünnetlerdir. İkindi ve yatsı namazının ilk 4 rek’at sünneti gibi.