Dört Mezhebe Göre Fıtır Sadakası – 5

By | 3 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-fitir-sadakasi-5 – Fitreyi hurmadan vermek daha faziletlidir. Bu Malikî Hanbelî’ye göredir. Şafiî’ye göre buğday daha faziletlidir. Ebu Hanife’ye göre ise fitre verilen maddelerin hangisinin fiyatı daha çok ise o daha faziletlidir.

– Ebu Hanife dışındaki mezhep imamları fitre miktarının yukarıda adı geçen beş cins maddeden Hz. Peygamberin sa’ı (ölçeği) ile bir sa’ olduğunda ittifak etmişlerdir. Ebu Hanife’ye göre buğdayın yarım sa’ı yeterlidir.

– Sa’ın miktarı üzerinde ihtilaf vardır:

Ebu Hanife dışındaki mezhep imamları ve onlarla birlikte Hanefî’den EbuYusufa göre Irakî ölçüye göre bir sa’ beş rıtl artı üçte bir rıtldır.Ebu Hanife’ye göre ise bir sa’ sekiz rıtldır.